lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Välkommen till institutionen för datavetenskap

Pågående kurser HT1

Forskargrupper

Seminarium

PhD study circle - October 2018 Deep Learning Smorgasbord

From: 2018-10-16 11:00 To: 2018-10-18 15:00

Konferens

Software Technology Exchange Workshop, STEW 2018

From: 2018-10-18 10:00 To: 2018-10-19 16:30

Nya publikationer