lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmeringsteknik för D - 2015

Kursen har ersatts av EDAA45

Detta är gamla kurshemsidan för 2015 års upplaga av EDA016. Kursen har från 2016 ersatts av EDAA45. Den nya kursens hemsida finns här: http://cs.lth.se/pgk

Omtentamen i EDA016 för D15 och äldre studenter sker under 2016 gemensamt med EDA011/EDA017. Föranmälan till omtentamen krävs.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2 2015

Schema: TimeEdit

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Björn Regnell
E-post: bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursprogram: PDF

Kurslitteratur: Objektorienterad programmering och Java

Formell kursbeskrivning: Kursplan

Kursrepo: GitHub