lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Nätverksprogrammering

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp 

Kursperiod: VT2 2015

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: C2

Valfri för: D4, E3, F4

Kursansvariga:
Roger Henriksson 
Pierre Nugues

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Kursen nätverksprogrammering ger en introduktion till de programmeringstekniska problem som uppstår när datorer kommunicerar med varandra via ett nätverk, speciellt Internet, och lösningar till dessa. Efter genomgången kurs ska man kunna skriva datorprogram som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Man ska kunna använda sig av de vanligaste standardprotokollen för att skicka meddelanden. Man ska kunna designa och implementera client/server-lösningar samt arbeta med webbmiljöer.

Projektgalleri

Här lägger vi efter hand ut länkar till årets projektwebbsidor. Ta chansen och se vad era kamrater har gjort som projekt.

Senaste nytt

Tentamen 2015-06-04 färdigrättad

Tentamen är nu färdigrättad och resultatet var mycket gott:

Betyg%
529,3
436,6
329,3
U4,9

Med anledning av sommarledigheten kör vi ingen vanlig tentamensvisning, utan tentorna visas på begäran. Besök Lena Ohlsson på institutionens expedition för visning av tentan. Tentorna finns tillgängliga för visning åtminstone september månad ut.
2015-06-24

Uppsamling laborationer

De allra flesta har nu redovisat alla laborationer i kursen, men för några enstaka kursdeltagare återstår något moment att redovisa. Detta kan ni göra efter överenskommelse. Tag kontakt med Roger eller Pierre så hjälper vi er.
(2015-05-19)

Föreläsningen den 20/5 inställd

Föreläsningen som ursprungligen planerades att hållas den 20/5 (enligt kursprogrammet) är inställd.
(2015-05-13)

Anmälan till projekt/laborationer

Anmälan till projekt/laborationer kan göras via följande länk:

projekt-/laborationsanmälan

Projektet genomförs i grupper om fyra studenter. Ni kan anmäla en mindre grupp. Då kommer systemet om möjligt att komplettera gruppen. Vill ni arbeta tillsammans med projektet så anmäl er som en enhet i systemet. Laborationerna utförs i grupper om två studenter - inte nödvändigtvis inom projektgruppen, även om det oftast är det naturliga.

Vid problem kontakta roger.henriksson@cs.lth.se, rum E:2185, tfn 046-2229635.
(2015-03-25)

Kursstart 2015

Välkommen till 2015 års kursupplaga. Kursstart är onsdagen den 25/3 klockan 10-12 i sal E:B.
(2015-03-13)