lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Nätverksprogrammering

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp 

Kursperiod: VT2 2015

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: C2

Valfri för: D4, E3, F4

Kursansvariga:
Roger Henriksson 
Pierre Nugues

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Kursen nätverksprogrammering ger en introduktion till de programmeringstekniska problem som uppstår när datorer kommunicerar med varandra via ett nätverk, speciellt Internet, och lösningar till dessa. Efter genomgången kurs ska man kunna skriva datorprogram som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Man ska kunna använda sig av de vanligaste standardprotokollen för att skicka meddelanden. Man ska kunna designa och implementera client/server-lösningar samt arbeta med webbmiljöer.

Senaste nytt

Anmälan till projekt/laborationer

Anmälan till projekt/laborationer kan göras via följande länk:

projekt-/laborationsanmälan

Projektet genomförs i grupper om fyra studenter. Ni kan anmäla en mindre grupp. Då kommer systemet om möjligt att komplettera gruppen. Vill ni arbeta tillsammans med projektet så anmäl er som en enhet i systemet. Laborationerna utförs i grupper om två studenter - inte nödvändigtvis inom projektgruppen, även om det oftast är det naturliga.

Vid problem kontakta roger.henriksson@cs.lth.se, rum E:2185, tfn 046-2229635.
(2015-03-25)

Kursstart 2015

Välkommen till 2015 års kursupplaga. Kursstart är onsdagen den 25/3 klockan 10-12 i sal E:B.
(2015-03-13)