lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Nätverksprogrammering

Kursen nätverksprogrammering ger en introduktion till de programmeringstekniska problem som uppstår när datorer kommunicerar med varandra via ett nätverk, speciellt Internet, och lösningar till dessa. Efter genomgången kurs ska man kunna skriva datorprogram som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Man ska kunna använda sig av de vanligaste standardprotokollen för att skicka meddelanden. Man ska kunna designa och implementera client/server-lösningar samt arbeta med webbmiljöer.

Projektgalleri

Här lägger vi efter hand ut länkar till årets projektwebbsidor. Ta chansen och se vad era kamrater har gjort som projekt.

Senaste nytt

Tentamen 2014-06-02 rättad
Denna kursomgångs tentamen är nu rättad och resultatet inlagt i Ladok.

Maximal poäng var 40. För godkänt betyg krävdes 20 poäng totalt samt åtminstone 8 poäng på vardera deltentamen.

Betygsgränser:

5: 33 poäng
4: 27 poäng
3: 20 poäng

Statistik:

5: 22 st (28%)
4: 25 st (32%)
3: 16 st (20%)
U: 16 st (20%)

Visning:

Tentorna finns tillgängliga för visning på begäran på institutionens expedition, rum E:2179, åtminstone september månad ut. Expeditionen har sommaröppet fram till och med fredagen den 4/7 då den stänger för semester. Därefter öppnar den igen torsdagen den 14/8.

Omtenta:

Nästa omtenta på kursen är måndagen den 25/8 kl 8-13 i sal MA9:D. Föranmälan är ej nödvändig.
(2014-06-25)

Uppdatering rättning av tentamen
Rättning av tentamen 2014-06-02 pågår och resultaten beräknas bli klara och inlagda i Ladok veckan efter midsommar, dvs vecka 26.
(2014-06-18)

Uppsamlingslaborationer TISDAGEN DEN 20/5
För dem som saknar godkänt på någon av laborationerna i kursen anordnar vi uppsamlingslaborationer tisdagen den 20/5:

  • Tisdag 20/5 kl 10-12 i sal E:Hacke. Handledare: Mikael Gråborg
  • Tisdag 20/5 kl 13-15 i sal E:Hacke. Handledare: Niklas Lindskog

Tänk på att godkända laborationer är ett krav för att få tentera kursen.
(2014-05-15)

Anmälan till projekt och laborationer
Anmälan till projekt och laborationer är nu öppen. Ni anmäler er till projektgrupper (4 studenter/grupp, men ni kan även anmäla er i mindre grupper – då kommer systemet att para ihop er) och det valet styr också vilken laborationstid och laborationslokal ni får. På laborationerna arbetar ni lämpligen två och två. Det naturliga är oftast att arbeta med någon annan person inom samma projektgrupp.

Anmälningslänk: Klicka här!
(2014-03-19)

Ny upplaga av kurslitteraturen 2014
Kursboken, Java Network Programming av Elliotte Rusty Harold, har under hösten utkommit i ny upplaga (upplaga 4) och den gamla upplagan kan vara svår att få tag på. Vi kommer därför att basera årets kurs på den nya upplagan (ISBN 978-1-449-35767-2). 
Om du redan har hittat och införskaffat ett exemplar av den gamla upplagan (upplaga 3) så kan även den upplagan användas som kurslitteratur. Vi kommer att tillhandahålla dubbla läsanvisningar och kostnadsfritt kompletterande material i de fall något i kursen saknas i den gamla upplagan.
(2014-03-18)

Kursstart 2014
Välkommen till 2014 års kursupplaga. Kursstart är onsdagen den 19/3 klockan 10-12 i sal E:B.
(2014-03-12)

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp 

Kursperiod: VT2 2014

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: C2, C3

Valfri för: D4, E3, F4

Kursansvariga:
Roger Henriksson 
Pierre Nugues

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!