lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDA216 - Database Technology

News

2017-03-27: Många hör av sig och vill bli snabbrättade på tentan, men det kan vi tyvärr inte göra (bland annat för att vi faktiskt rättar precis som beskrevs i uppgift 1, och vi sätter inga poäng på enskilda 'items' förrän alla tentor har granskats -- det innebär att alla får sina poäng precis samtidigt).

2017-03-21: Rättningen av mars-tentan pågår, men det kommer att ta minst 3-4 veckor (det är väldigt tidskrävande att rätta den, och samtidigt pågår både projektgranskning och undervisning i andra kurser). I TimeEdit finns visserligen en omtentamen i april, men den hör märkligt nog till föregående år (det är tveksamt om rättningen av mars-tentan ens är klar när april-tentan går) -- den första egentliga omtentan till vårens kurs är den som går i augusti. Vi kommer att försöka ändra tentamensschemat så att det i framtiden blir mindre förvirrande. 

2017-03-09: Jag har skapat en sida med vanliga frågor inför tentan.

2017-03-03: På onsdag i läsvecka 8 (8 mars) kommer jag att gå igenom förra årets mars-tenta i E:2116, klockan 13-15 (vad jag skrev på tavlan).

2017-02-14: On Monday Feb 20, the lecture will be given by Neo Technology, makers of the graph database Neo4j. Graph databases are part of the course, and this lecture will be the only one dealing with them -- I really recommend that you come and listen!

2017-02-14: No lecture on Wednesday Feb 15. Instead we will have an introduction to git, starting at 9:00 -- bring your laptop.

2017-01-23: The lecture on Wednesday Feb 1 is canceled (it dealt with PHP, but that's no longer part of the course).

2017-01-21: The registration period ended at 12:00 on Thursday Jan 19. If you registered, you can now sign up for lab 1-3 (all of them, since we have the same time slots for all of week 3-5).

2016-12-05 According to the formal course description (see link to the right), the course is given in Swedish, and the lectures will indeed be in Swedish, but the material on this web site, and on the lecture slides, will be in English. You can send questions in either Swedish or English.

The first lecture will be on Monday Jan 16, 8-10 in MA:6, attendance is not required.

About the course

This course teaches databases, with an emphasis on relational databases. You will learn how to design a database using E/R modeling and various kinds of normalization, and how to use SQL and Java to interface to a database. You will also get an introduction to NoSQL databases (including graph databases).

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: vt 1 (and project in vt2) 2017

Schedule: TimeEdit

Instructor: Christian Söderberg
E-mail: christian.soderberg@cs.lth.se

Course plan:  See lectures (left menu).

Formal course description: In English and in Swedish.


General course links:

Cooperation or plagiarism?