lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDA216 - Database Technology

News

2017-05-24: April-tentan, som alltså är omtenta för vt2016(!), kommer att läggas in i LADOK i början av nästa vecka, vi kommer samtidigt att lägga in poäng för de projekt ni gjorde under denna termin.

2017-05-12: Tentorna finns (sedan några veckor) uppe på institutionens expedition -- vi kommer inte att ha någon traditionell visning av tentorna, istället ligger det i varje tenta ett protokoll som visar precis vad ni fått poäng för, och vad ni fått avdrag för (som det beskrevs i uppgift 1). Betygsgränserna var 3: 27p, 4: 35p, 5: 43p. Kontrollera noga att det inte finns några fel i ert protokoll -- om ni upptäcker ett fel i ert protokoll så ändrar vi naturligtvis resultatet (den viktigaste anledningen till att jag införde protokollen var just att öka transparensen, så att ni skulle kunna känna er säkra på att ni fått rätt poäng). Rättningen av april-tentan går framåt, men blir inte klar ännu på ett litet tag (mycket annat pågår samtidigt).

2017-04-25: Granskningen av tentan är klar, vi skall bara synka poäng och gränser med Helsingborgstentan, och sedan lägga in resultatet i LADOK. Ni borde kunna se resultatet i LADOK inom några dagar.

2017-04-10: Rättningen av tentan går framåt, men den är väldigt jobbig att rätta (jag är ensam rättare, har aldrig tidigare rättat databastentor, och skall granska resultatet av ca 650 timmar av ert arbete). Många har skrivit väldigt mycket text (rekordet är 15 sidor), och jag försöker tolka en del ganska 'kreativa' lösningar så 'positivt' som möjligt (vilket ibland innebär att jag måste läsa igenom uppgiftstexteten och försöka förstå vad som är rimliga (miss-)tolkningar av uppgifterna), dessutom har jag arbete med andra kurser parallellt med rättningen.

Påskveckan är en kort arbetsvecka, och vi kommer inte att hinna bli färdiga och rapportera in i LADOK före påskhelgen -- vi hoppas bli klara i veckan efter.

Som jag redan skrivit här är det augusti-tentan som är 'ordinarie' omtenta, men vi kan inte hindra er från att skriva omtentan efter påsk (jag skall försöka få påsk-tentan flyttad till efter jul i framtiden). Det kommer att bli väldigt kort om tid från att denna tenta rapporteras in till dess omtentan går (om den ens är färdigrättad), så om ni inte är säkra på att ni misslyckades på denna tenta (ni kan titta på lösningsförslaget för att få en idé om hur ni har klarat er) skulle jag rekommendera er att vänta till i augusti, och istället ägna er åt att ha er Glad Påsk!

2017-03-27: Många hör av sig och vill bli snabbrättade på tentan, men det kan vi tyvärr inte göra (bland annat för att vi faktiskt rättar precis som beskrevs i uppgift 1, och vi sätter inga poäng på enskilda 'items' förrän alla tentor har granskats -- det innebär att alla får sina poäng precis samtidigt).

2017-03-21: Rättningen av mars-tentan pågår, men det kommer att ta minst 3-4 veckor (det är väldigt tidskrävande att rätta den, och samtidigt pågår både projektgranskning och undervisning i andra kurser). I TimeEdit finns visserligen en omtentamen i april, men den hör märkligt nog till föregående år (det är tveksamt om rättningen av mars-tentan ens är klar när april-tentan går) -- den första egentliga omtentan till vårens kurs är den som går i augusti. Vi kommer att försöka ändra tentamensschemat så att det i framtiden blir mindre förvirrande. 

2017-03-09: Jag har skapat en sida med vanliga frågor inför tentan.

2017-03-03: På onsdag i läsvecka 8 (8 mars) kommer jag att gå igenom förra årets mars-tenta i E:2116, klockan 13-15 (vad jag skrev på tavlan).

2017-02-14: On Monday Feb 20, the lecture will be given by Neo Technology, makers of the graph database Neo4j. Graph databases are part of the course, and this lecture will be the only one dealing with them -- I really recommend that you come and listen!

2017-02-14: No lecture on Wednesday Feb 15. Instead we will have an introduction to git, starting at 9:00 -- bring your laptop.

2017-01-23: The lecture on Wednesday Feb 1 is canceled (it dealt with PHP, but that's no longer part of the course).

2017-01-21: The registration period ended at 12:00 on Thursday Jan 19. If you registered, you can now sign up for lab 1-3 (all of them, since we have the same time slots for all of week 3-5).

2016-12-05 According to the formal course description (see link to the right), the course is given in Swedish, and the lectures will indeed be in Swedish, but the material on this web site, and on the lecture slides, will be in English. You can send questions in either Swedish or English.

The first lecture will be on Monday Jan 16, 8-10 in MA:6, attendance is not required.

About the course

This course teaches databases, with an emphasis on relational databases. You will learn how to design a database using E/R modeling and various kinds of normalization, and how to use SQL and Java to interface to a database. You will also get an introduction to NoSQL databases (including graph databases).

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: vt 1 (and project in vt2) 2017

Schedule: TimeEdit

Instructor: Christian Söderberg
E-mail: christian.soderberg@cs.lth.se

Course plan:  See lectures (left menu).

Formal course description: In English and in Swedish.


General course links:

Cooperation or plagiarism?