lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Inlämningsuppgift

Uppgifter

Inlämningsuppgiften löses normalt i grupper om två teknologer. Även gruppstorlek en eller tre tillåts. Om ni är tre får ni välja mellan två alternativ:

  • den utökade sudokuuppgiften (se nedan)
  • både den vanliga sudokuuppgiften och sudoku för Android

Regler för samarbete

Sudoku

Ett program som löser Sudoku ska skrivas. Sudokut ska lösas med rekursiv teknik. 

Programmet ska ha ett grafiskt användargränssnitt, Swing eller JavaFX. (Om du använder JavaFX är det  ok att använda FXML för att beskriva layouten för olika komponenter i de fall det passar. Men däremot inte Scene Builder för att placera ut de olika komponenterna.)

Uppgiften finns här: sudoku.pdf 
Information om javadoc finns här

Utvidgad uppgift för dem som jobbar i grupper om tre: extended_sudoku.pdf 

Den programmerar på egen dator och vill utforska hur det är att programmera appar för androidtelefoner kan som alternativ göra denna variant av uppgiften: Sudoku för Android

Här finns de testfall och den checklista som används vid kamratgranskningen av uppgiften.

Anvisningar för redovisning

Inlämningsuppgiften ska redovisas i sal. Redovisningen går till på följande sätt:

Din grupp och en annan grupp granskar varandras lösningar. Efter granskningen ger ni varandra feedback. Därefter åtgärdar var och en ev brister i sitt program. Efter en kort avstämning med labbledare är uppgiften godkänd (förutsatt att lösningen är ok).