lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Datorer i system

Kursfakta

Omfattning: 8 hp

Kursperiod: HT 2014

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvariga:
Roger Henriksson

Kursprogram:
Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Kursombud:
Alexander Hansson
Oskar Larsson

Uppsamlingstillfälle för övningar och laborationer

Saknar du godkänt på någon av övning 1-2 eller datorlaboration 1-2 från läsperiod 1? Då finns det tillfälle att redovisa detta ONSDAGEN DEN 22/10, KL 13-15, i sal E:Hacke. Handledare kommer att finnas på plats för att hjälpa dig.

Kursen i korthet

I kursen Datorer i system får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlättar att förstå sammanhangen mellan kurserna. Kursen introducerar också flera av de arbetssätt som används inom programmet.