lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Datorer i system

Kursfakta

Omfattning: 8 hp

Kursperiod: HT 2014

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvariga:
Roger Henriksson

Kursprogram:
Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Kursombud:
Alexander Hansson
Oskar Larsson

Besök i robotlabbet 24-26/11

Den 24-26 november anordnar vi besök i LTHs robotlabb i M-huset enligt följande schema:

Må 24/11Ti 25/11On 26/11
Kl 15-16Grp 9-10Grp 5-6Grp 1-2
Kl 16-17Grp 11-12Grp 7-8Grp 3-4

Besöket varar en timme och är en del av den europeiska robotveckan 2014 då LTH visar upp sin robotverksamhet för allmänheten. Se http://www.lth.se/programvaruportalen/robotveckan/ för mer information.

  • Om du inte tillhör en av de ordinarie faddergrupperna så gå på en tid som passar.
  • Om ni försover er ( ;-) ) så får ni gå en annan dag.
  • Vägvisning till robotlabbet (andra våningen i M-huset) hittar ni på http://www.lth.se/programvaruportalen/robotveckan/.
  • Det går att anmäla robotintresserade föräldrar och (gärna) yngre syskon eller vänner till de öppna sessionerna på onsdag morgon eller torsdag eftermiddag. Om syskonen är mycket unga bör dock en vuxen följa med.

Tentamen färdigrättad

Tentamen 2014-10-27 är nu rättad och resultaten inlagda i Ladok. Visning av tentorna sker torsdagen den 13/11 kl 12.30-13.00 i sal E:2116.

Omtentamen är lördagen den 10/1 2015 i sal E:3308. Föranmälan till institutionen (kursansvarig eller institutionens expedition) är obligatorisk. Medtag en varm tröja.

Kursen i korthet

I kursen Datorer i system får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlättar att förstå sammanhangen mellan kurserna. Kursen introducerar också flera av de arbetssätt som används inom programmet.