lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rapport- och presentationsprojekt

I kursens projektdel skriver du tillsammans med en kamrat en rapport och presenterar den för dina kamrater samt granskar en annan grupps arbete. 

Tidtabell för rapporten

Läsperiod 2 v1 Måndag kl 24.00:
Frågeställning vald.

Läsperiod 2 v4 Fredag kl 8.00:
Första versionen av rapporten är klar för kamratgransking och återkoppling från lärare

Läsperiod 2 v5 Fredag kl 8.00:
Kamratgranskning och återkoppling från lärare är klar.

Läsperiod 2 v 6 Fredag kl 24.00:
Slutversionen av rapporten är klar för bedömning och återkoppling från lärare.

Tidtabell för granskningen

Läsperiod 2 v4 Fredag kl 15.00:
Rapporter, presentationer och granskningsmallar öppnas för granskarna.

Läsperiod 2 v5 Fredag kl 08.00:
Rapporter och granskningsmallar stängs för granskare. granskningsresultaten öppnas för författare.

Återkoppling på själva granskningen ges troligen i anslutning till återkopplingen på granskarens egen rapport.

Tidtabell för presentationen

Läsperiod 2 v4 Fredag kl 08.00:
Bildspel version 1 publiceras i projektwikin.

Läsperiod 2 v6 Må-on:
Presentationen hålls inför publik

Återkoppling på presentationen ges i direktanslutning till presentationstillfället.