lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

Tidigare tentamina

Allmänt

Det sista tentamenstillfället i kursen är tisdagen den 18/8 2015 klockan 8-13 i sal E:3315.

OBSERVERA: Föranmälan krävs! Kontakta kursansvarig senast en vecka före tentamen.

Det är schemalagt fem timmar för tentamen, men vi räknar med att det i praktiken ska räcka med 1-2 timmar för att skriva tentamen. För den som så önskar är dock alla fem timmarna tillgängliga.

Betyg på tentamen är endast godkänd eller ej godkänd.

Tentamen är skriftlig och kommer att bestå av ett antal teorifrågor som avspeglar det material som vi gått igenom på föreläsningarna samt ett antal mera praktiska övningar som motsvarar vad vi gjort på övningar och laborationer under läsperiod HT1. Angående datorlaborationerna kan naturligtvis bara uppgifter förekomma som är relevanta att utföra utan tillgång till dator.

På tentamen kommer ni ha tillgång till en formelsamling som består av de Booleska räknelagar vi gått igenom (dock utan namn på räknereglerna) samt utseendet på de digitala grindar vi gått igenom (dock utan deras namn/funktion - ni förväntas komma ihåg vilken som är vilken i åtminstone fyra veckor) och använt oss av under laboration 2.