lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering i Java, Hbg

Aktuella nyheter

2016-12-13: Det är ett uppsamlingstillfälle torsdag 5/1 (trettondagsafton) kl 12.30-15 i C451 (dvs efter repetitionsföreläsningen) för er som resterar med något enstaka moment.

2016-12-05: Inlämningsuppgift 3 finns nu tillgänglig via vänstermenyn.

2016-11-15: Inlämningsuppgift 2 finns nu tillgänglig via vänstermenyn.

2016-10-04: Inlämningsuppgift 1 finns nu tillgänglig via vänstermenyn.

2016-08-09: Kursomgången höstterminen 2016 har sin första föreläsning MÅNDAG 29/8 kl 13-15 i U203. Välkomna!

2016-08-05: Hemsidan kommer att uppdateras klart senast i samband med kursstart.

Generella nyheter

Fr o m våren 2011 är kursen något utökad och även betygskraven har justerats. Kursbokssidan innehåller de uppdaterade kapitelhänvisningarna. Se även tentamenssidan då detta också påverkar tentamina.

Kursen i korthet

I kursen Programmering i Java kommer du att lära dig att lösa problem med hjälp av dator vilket också kommer att bredda din allmänna problemlösningsförmåga. Du kommer att lära dig objektorientering och Java, att konstruera algoritmer och mycket annat.

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2016

Schema (TimeEdit): HT2016

Obligatorisk för: IDA1/IEA1, Hbg

Kursberoenden: 
• HT åk 2 (IDA): De obligatoriska momenten i denna kurs måste vara godkända för att få läsa Algoritmer och datastrukturer.
• VT åk 2 (IDA): Hela denna kurs måste vara godkänd för att få läsa PUSS-kursen respektive Databasteknik.
• VT åk 2 (IEA): Hela denna kurs måste vara godkänd för att få läsa Databasteknik.
• Åk 3: Godkänd kurs krävs för flera kurser. 

Mer info finns under fliken Förkunskapskrav här

Kursansvarig: Roy Andersson

E-post: Roy.Andersson@cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Närmaste tentamenstillfällen

To 20 april 2017. Rättad och införd i ladok.
Tentorna finns på Datavetenskaps expedition i Lund. Kontakta Birger.Swahn@cs.lth.se om du vill få din tentamen skickad till dig.

On 23 augusti 2017 kl 8-13.
Januari 2018.