lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Föreläsningar

I tabellen finns en preliminär plan för föreläsningarnas innehåll samt föreläsningsbilder. OBS! Bilder, läsanvisningar och programexempel kommer att uppdateras efterhand. Materialet är uppdaterat direkt efter aktuell föreläsning. Gamla föreläsningsbilder från föregående kursomgång är markerade med årtalet 2018. Föreläsning F1-F6 är under LP1 och F7-F16 är under LP2.

OH-bilder Innehåll Motsv. avsnitt i boken  Programexempel/anm
F1

Introduktion - kursens mål

Interface

Abstrakta datatyper

3:e upplagan: 1

2:a upplagan: 1

 Exempel: shapes (med arv): inheritance_shapes.zip

Exempel: measurable (med interface): interface_measurable.zip

Exempel: komplexa tal (med interface): interface_complexnumber.zip 

Hur man skapar ett nytt Eclipse-projekt som använder SimpleWindow beskrivs under Verktyg.

F2

Introduktion till Java Collections Framework

Använda generiska klasser

Jämföra objekt - equals

Iteratorer 

3:e upplagan: 2.2-2.3, Appendix A6

2:a upplagan: 2.1-2.2, Appendix A6

Exempel - använda generisk klass: MonthAndNbrDays.java

Exempel - iteratorer: IteratorExample.java,  CompareTraversing.java

Exempel - skugga equals: SearchExample.java,  Person.java
F3

Implementera generiska klasser

Exceptions

Testning med jUnit

Javadoc

3:e upplagan: 2.4, Appendix A11, A12, kap 3 (om testning)

2:a upplagan:  2.3, Appendix A11, A12

 SimpleArrayList
F4

Listor 

Nästlade klasser

Länkade listor

3:e upplagan: 2.5–2.8, 2.10

2:a upplagan: 2.5–2.7, 2.9-2.10

Enkellänkad lista med iterator:
SingleLinkedList.java Main.java
F5

Stackar och köer

3:a upplagan: 4.1–4.3, 4.5–4.8

2:a upplagan:  3.1–3.3, 4.1–4.4

F6 Algoritmers effektivitet, tidskomplexitet

3:a upplagan: 2.4

2:a upplagan: 2.4

F7

Grafiska användargränssnitt, JavaFX

Lambdauttryck

Oracles information om JavaFX. Det som är mest relevant är kontrollkomponenterlayout,
händelsehantering och scengraf.

Lambdauttryck beskrivs här. Och i avsnitt 6.4 i 3:e upplagan av läroboken 

Det finns även många exempel på andra ställen, t.ex. java2s.

F8 Rekursion

3:a upplagan: 5.1-5.5

2:a upplagan: 5.1-5.5

F9

Rekursion forts.

Kort film om rekursion (7:20)

Filmer om git och Eclipse:

 

Exempel på backtracking (åtta damer på schackbräde):

Queen.java Board.java Solver.java

F10

Binära träd, binära sökträd

3:e upplagan: 6.1-6.3

2:a upplagan: 6.1-6.3

BinaryTree.java

Aritmetiska uttryck:
Expressions.java
F11

Binära sökträd forts,

Balanserade binära sökträd - AVLträd

Jämföra objekt -Comparable, Comparator

3:a upplagan: 6.5, 9.1-9.2

2:a upplagan: 6.4, 9.1-9.2

F12

Hashtabeller

Interfacet Set och Map i Java

3:a upplagan: 7.1-7.5

2:e upplagan: 7.1-7.5

F13 Sortering

3:e upplagan: 8.1-8.4, 8.6, 8.9

2:a upplagan: 8.1-8.2, 8.4-8.5, 8.7, 8.9

MergeSort.java

QuickSort.java
F14 Prioritetsköer, heapar, heapsort

3:e upplagan: 6.6, 8.8

2:a upplagan: 6.5, 8.8

F15

Sammanfattning

Sidansvarig: