lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Inlämningsuppgift

Redovisning

Inlämningsuppgiften redovisas i sal vecka 51. Föranmälan krävs (länk).

Anvisningar för redovisning

Vid redovisningen tillämpas kamratgranskning. Det går till så här.

  • Din grupp och en annan grupp granskar varandras lösningar utifrån ett fördefinierat protokoll.
  • Efter granskningen ger ni varandra feedback.
  • Därefter åtgärdar var och en eventuella brister i sitt program. 
  • Slutligen godkänns er lösning och granskning på plats av lärare.

Här finns de krav programmet ska uppfylla för att blir godkänt.

Uppgiften

Uppgifter

Det finns två programmeringsuppgifter att välja mellan, Sudoku eller Miniplotter (se nedan). 

Inlämningsuppgiften löses normalt i grupper om två teknologer.

Sudoku

Ett program som löser Sudoku ska skrivas. Sudokut ska lösas med rekursiv teknik.

Programmet ska ha ett grafiskt användargränssnitt (JavaFX ska användas). Det är ok att använda FXML för att beskriva layouten för olika komponenter i de fall det passar. Men däremot inte Scene Builder för att placera ut de olika komponenterna. 

Uppgiften finns här: sudoku.pdf 
Information om Javadoc finns här

Tips om inmatningsrutor (TextField) finns här.

Här finns de testfall och den checklista som används vid kamratgranskningen av uppgiften.

MiniPlotter

Ett program som ritar grafer av matematiska funktioner implementeras. Användaren ska kunna mata in en funktion som text som sedan ritas upp inom ett visst intervall. Uppgiften ger träning på rekursion och träd samt en introduktion till hur man implementerar kompilatorer.

Programmet ska ha ett grafiskt användargränssnitt (JavaFX ska användas). Det är ok att använda FXML för att beskriva layouten för olika komponenter i de fall det passar. Men däremot inte Scene Builder för att placera ut de olika komponenterna.

Uppgiften finns här: miniplotter.pdf. Ett Eclipse-projekt med de filer som ska användas som utgångspunkt för programmet finns här.

Här är den checklista som används vid kamratgranskningen av uppgiften.

Samarbete eller fusk?

Var medveten om institutionens riktlinjer för samarbete och fusk.

Sidansvarig: