lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Övningsuppgifter

Övningsuppgifternas syfte är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp som tas upp under kursen. De ger också träning i att lösa problem med hjälp av olika algoritmer och datastrukturer. De obligatoriska datorlaborationerna ger viktig träning men täcker inte allt i kursen. Därför är det viktigt att du också löser övningsuppgifterna.

Uppgifterna består av en blandning av teorifrågor och av uppgifter där du ska skriva programkod. Om du vill lösa vissa av uppgifterna på dator går det därför bra. I det arbetsområde (workspace) som används på labbarna (se Laborationer) finns vissa av de klasser som används i övningsuppgifterna.

Tanken är att du arbetar med övningsuppgifterna på egen hand utanför schemalagd tid.

Övningsuppgifter och lösningsförslag:

ÖvningsuppgifterLösnLäsvecka
Avrostningsuppgift För dig som inte programmerat på ett tag - repetition av vektorer och ArrayListlosnlp1: 1
Arv, parameteröverföring, statiska attribut och metoder Repetition av viktiga begrepp från grundkursen. losnlp1: 1
Polymorfism, skuggning och överlagring av metoder Repetition och fördjupning av viktiga begrepp inom objektorienterad programmeringlosnlp1: 1-2
Interfacelosnlp1: 2
Abstrakta datatyper losnlp1: 2
Jämföra objekt med equalslosnlp1: 3
Implementera generisk klasslosnlp1: 3
Länkade listorlosnlp1: 4-5
Algoritmers effektivitet, tidskomplexitetlosnlp1: 6
Lambdauttryck, funktionella interfacelosnlp2: 1
Rekursionlosnlp2: 1
Träd, binära trädlosnlp2: 2
Binära sökträdlosnlp2: 3
Hashtabelllosnlp2: 4
Mängder och mapparlosnlp2: 4-5
Sortering losn lp2: 5
Extrauppgift: radixsort losn lp2: 5
Heapar, prioritetsköerlosnlp2: 6
Prioritetsköer, tillämpninglosnlp2: 6-7
Sidansvarig: