lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursprogram: EDAA35 Utvärdering av programvarusystem

Eftersom LTH övergått till distansundervisning så måste kursen ändras på några sätt. Vissa moment och datum har därför ändrats (med fetstilt text nedan).

Kursfakta

 • Kursperiod: LP3 - LP4, 2020
 • Omfattning: 7hp
 • Kursansvarig: Martin Höst
 • Kurshemsida: cs.lth.se/edaa35. Dessutom används institutions moodle-installation för några inlämningar: http://moodle.cs.lth.se
 • Expedition: Ulrika Templing, kursadministratör, 046-2228040, expedition@cs.lth.se
 • Förkunskapskrav: Godkända laborationer eller godkänd tentamen EDAA45 Programmering, grundkurs
 • Förutsatta förkunskaper: Relevanta delar ur Programmeringsteknik fortsättningskurs, som läses samtidigt

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs, samt kunskap om vetenskapligt skrivande och presentation av vetenskapligt arbete. Mer specifikt behandlar kursen hur man kan utvärdera programvarusystem, samt hur utvärderingar av denna i typ planeras, genomföras och rapporteras.

Kursmoment och examination

Kursen består av föreläsningar, laborationer, övningar och ett projekt. För att bli godkänd på kursen måste man bli godkänd på samtliga laborationer och på projektet. En laboration redovisas individuellt, medan övriga laborationer genomförs och redovisas i grupper om två. För en av laborationerna (laboration 5) krävs det dessutom att man granskar ett antal andra studenters resultat på ett tillfredsställande sätt. Om man redovisar resultat av laborationer utanför den schemalagda laborationstiden så sker all redovisning individuellt.

Projektet genomförs under andra läsperioden av kursen i grupper om ungefär 3 personer. Varje grupp föreslår själv ett ämne, baserat på instruktioner och förslagsidéer från kursledningen. I projektet ingår ett teori-quiz som omfattar all teori i kursen.  Detta quiz måste vara godkänt (individuellt) senast enligt deadline för att man ska få genomföra projektet under kursomgången.

Personal

 • Martin Höst: Kursansvarig, föreläsningar, laborationer, projekthandledning
 • Dennis Medved, laborationer, projekthandledning
 • Rasmus Ros, laborationer, projekthandledning
 • samt ytterligare handledare till projektet

Kurslitteratur

Kompendium "EDAA35 Utvärdering av programvarusystem VT 2019", som säljs av KFS Studentbokhandel i Lund, samt görs tillgängligt i pdf på kursens hemsida.

Anmälan till kursmoment

Alla måste anmäla sig till

 • en tid och en sal för laborationer
 • en tid och en sal för muntlig presentation av laboration 4
 • en projektgrupp, samt tid och sal för målmöte och presentationstillfälle

Denna anmälan sker i institutionens administrativa system (SAM) enligt instruktioner på kursens hemsida.

Veckoschema

Läsperiod 3:

Vecka 4 (20/1 – 26/1):

 • Föreläsning 1: Intro till kursen, forskningsmetodik (kap. 1, 2, 4 i kompendiet)

Vecka 5 (27/1 – 2/2): 

 • 28/1: Deadline – anmälan till laborationstid och tid för presentation av laboration 4
 • Föreläsning 2: R-programmering (kap. 10, 11 i kompendiet)
 • Lab 1: Introduktion till R

Vecka 6 (4/2 – 10/2):

 • Föreläsning 3: Software Metrics (kap. 5 i kompendiet)
 • Lab 2: R-programmering

Vecka 7 (10/2 – 16/2):

 • Föreläsning 4: Kvantitativ analys (kap. 6 i kompendiet)
 • Lab 3: Analys av data

Vecka 8 (17/2 – 23/2):

 • Föreläsning 5: Exekveringssystem, mätning av exekveringstid (kap. 8, 9 i kompendiet)
 • Lab 4: Posterpresentation

Vecka 9 (24/2 – 1/3):

 • Föreläsning 6: Att rapportera resultat skriftligt och muntligt, sammanfattning av relaterat arbete (kap. 3, 7 i kompendiet) + gästföreläsning av Ola Hedbäck från universitetsbiblioteket (Obs sal för denna föreläsning meddelas senare)
 • Lab 5: Mätning av exekveringstid
 • 1/3: Teoriquiz publiceras i CS Moodle-server. (Eventuellt kan quizzet publiceras tidigare)

Vecka 10 (2/3 – 8/3):

 • Föreläsning 7: Intro till projektet, krav på projektet
 • Lab 6: Software Metrics
 • Övning: Muntlig presentation av poster från lab 4
 • 6/3: Deadline – anmälan till projektgrupp, se kursens hemsida

Läsperiod 4:

 • 30/3: Deadline – Inlämning av rapport från lab 5 för granskning. Rapporten lämnas in individuellt i CS Moodle-server. 
 • 30/3: Deadline – Skriftligt projektförslag lämnas in. Förslaget lämnas in som attachment i pdf till ett mail till EDAA35@cs.lth.se med subject "Projekt <namn1>, <namn2>, <namn3>", där <namn1>, <namn2> etc är era identifierare t ex "d15mho".
 • 1/4: Deadline – Teoriquiz i CS Moodle-server ska vara godkänt. Quizzet görs individuellt. 
 • 2-3/4: Övning: Projekt målmöte (se kursens hemsida) (Kommer att ske på distans i stället för möte. Handledaren mailar kommentarer på projektförslag och zoom-möte bokas om det behövs)
 • 6/4: Deadline – Granskningskommentarer på rapporter från lab 5 lämnas in i CS Moodle-server 
 • 4/5: Deadline – Lab 5, slutgiltig labbrapport. Rapporten lämnas in individuellt i pdf-format som attachment till epost till EDAA35@cs.lth.se med ämnesrad ”Labbrapport <namn>”, där <namn> är din identifierare, t ex "d15mho".
 • 5/5: Deadline – senaste dag för halvtidsmöte i projektets
 • 26/5: Deadline – inlämning slutgiltig projektrapport. Rapporten lämnas in av en av gruppmedlemmarna i pdf-format som attachment till epost till EDAA35@cs.lth.se med ämnesrad ”Projekt <namn1>, <namn2>, <namn3>”, där <namn1> etc. är era identifierare. 
 • 28-29/5: Övning: Projekt-presentationer (Kommer att ske på distans. Presentationer sker med Zoom)

För alla deadlines gäller kl. 23.59.