lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

Kommande tentamenstillfällen

Observera att en del av dessa tillfällen gäller ordinarie tentor och omtentor för andra kursomgångar. Tentamen i Programmeringsteknik ges normalt i mars, april, månadskiftet maj/juni samt augusti.

För att vara tentamensbehörig måste du vara klar med samtliga Java-laborationer samt projektet.

Ordinarie tentamen för BME, F och N är i månadsskiftet maj/juni, med närmast följande omtenta i augusti.

Extentor i Programmeringsteknik


På en del av tentorna står de gamla kurskoderna (EDA011/EDA016/EDA017). Tentorna är ändå helt och hållet att betrakta som extentor för EDAA50/EDAA55.

Tidigare delmålskontroll

mars 2019
uppgifterlösningsförslag (med rättningsmall)