lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exam

Fiktiv extenta

I samband med kursomgången våren 2009 delades en fiktiv extenta ut. Den finns nedan:

Extentor

Nedan finns några tentor som ägt rum efter den första kursomgången.

Om man vill titta på gamla tentamentsuppgifter under kursens gång, kan man göra så här.

FöreläsningTentamensuppgift
1D:1-4, C:1-4, B:1-3, A:1-4
2D:5, C:5, B:4-5, A:5-6, 
3D:6, C:7, B:6
4
5C:6
6D:7, C:8, B:7, A:7
7D:8, C:9, B:8, A:8
8D:9-11, D:10-12, B:9-11, A:9-11

Efter föreläsning 2 kan man försöka att lösa D:5, dvs uppgift 5 i tentamen från maj 2010.