lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Testtips

Test för testning i labbarna

I samtliga laborationer kommer man att behöva testa sina program genom att läsa testdata från en samling filer och jämföra det resultat programmet ger med givna utdatafiler. Här ges några tips för hur man smidigt kan utföra test, såväl för enstaka indatafiler som för samtliga filer i en testkatalog.

De förslag som beskrivs bygger på filer skrivna av Hans Wennborg, som har varit laborationshandledare vid ett tidigare kurstillfälle. Hans förslag har i exemplen nedan anpassats något beroende på olika utvecklingsmiljöer. Samtliga exempel är skrivna för den första laborationen men kan, med små ändringar, användas även i senare laborationer.

Följande exempel finns beskrivna: