lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDAF20 - Database Technology, Helsingborg Campus

Nyheter

2018-03-28: Tentaresultat utskickat via mail.

2018-03-19: Tentan planeras vara färdigrättad senast den 28 mars. Resultatet mailas ut.

2018-03-15: Lösningsförslag upplagt till tentan den 13 mars.

2018-02-08: Deadline för projektet är nu bestämt: 21 maj. (Dock ska databasdesignen fortfarande lämnas in 22 feb och kamratgranskas 27 feb)

2018-01-17: Konton till databasservern delas ut på föreläsningen torsdagen den 18 januari.

2018-01-12: Kursregistrering sker genom labbanmälan (länk).

2018-01-05: Välkomna till den första föreläsningen tisdagen den 16 januari! Hemsidan uppdateras löpande till kursstart.

Page Manager:

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: VT 2018

ScheduleTimeEdit

Mandatory for:
IDA2, IEA2

Course responsible:
Niklas Fors

E-mail: niklas.fors at cs.lth.se

Student representatives:

Course program:

Formal course description: In English and in Swedish.

Samarbete eller fusk?