lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDAF20 - Database Technology, Helsingborg Campus

Nyheter

2020-03-20: Föreläsningen den 24 mars kommer hållas online och berör projektet, information om uppkoppling har skickats ut via e-post.

Om ni inte fått information via e-post: kontakta mig.

2020-02-17: Projektet är uppladdat.

2020-01-16: Första föreläsningen äger rum 21 jan 10-12 i E230.

2020-01-09: Marcus Klang tar över som kursansvarig.

Page Manager:

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: VT 2020

ScheduleTimeEdit

Mandatory for:
IDA2, IEA2

Course responsible:
Marcus Klang

E-mail: marcus.klang at cs.lth.se

Student representatives:

Course program:

Formal course description: In English and in Swedish.

Samarbete eller fusk?