lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examination

Kursen examineras med:

Godkända resultat från utförda laborationsuppgifter (tre stycken) samt avslutande skriftlig tentamen.

Godkända laborationsuppgifter är förutsättning för deltagande i tentamen.

 

Examenstillfällen:

Tentamen: Fredag, 1 November 2019, kl 14-19, 3T:E210

Omtentamen: Måndag, 20 april 2020, kl 14-19, 3T:E421

Omtentamen 2: Onsdag, 19 augusti 2020, kl 14-19, 3T:E218

Tentavisning: 

Urval av gamla tentor HT2012 och framåt 

DatumTentanLösningsförslag Betygskriteria
2015-10-30Tentan inkl lösningsförslag3: >12.5, >4.5 teori, >3 prog; 4:>17.5; 5 >22.5
2016-01-09Tentan inkl lösningsförslag3: >14.5, >5.5 teori, >3 prog; 4:>20.5; n/a
2016-10-25Tentan inkl lösningsförslag3: >14.5, >5.5 teori, >3.5 prog; 4: >19.5; 5: >23.5
2016-12-22Tentan inkl lösningsförslag3: >14.5, >5.5 teori, >3.5 prog; 4: >19; n/a
2017-10-26Tentan inkl lösningsförslag3: >14, >5.5 teori, >3.5 prog; 4: >18; 5: >22
2019-11-01Tentan, Lösningsförslag

*Tentan hade ett litet fel i uppgift 5, där en pil visade åt fel håll. Felet är korrigerat i den här versionen!

**Koden till lösningsförslaget att "leka" med. OBS: reservation för fel eller mindre optimal lösning, det här är tänkt som en skiss - och koden är okommenterad! För att kunna köra programmet, importera till Eclipse, starta och använd Eclipse's konsol-fönster för inmatningar (anvisning om vad som ska matas in finns som kommentar vid main-metodens huvud).

*** Poängfördelningen för uppgift 6 var fel i originalet, här är detta korrigerat.

Vissa lösningsförslag till programmeringen innehåller lite tips om vad som var viktigt för poängsättningen. 

Det rekommenderas varmt att förbereda sig genom att titta noggrant i kursmaterialet, framförallt föreläsningsbilder, övningsmaterial och laborationsuppgifter, samt att det kan vara bra att läsa genom tidigare tentor, ifall man behöver skriva om!

Lösningar kommer i tid för framtida tentamens-tillfällen

Sidansvarig: Elin A. Topp