lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Övningar och Laborationer

Övningar

Det kommer att hållas sju övningstillfällen, varav tre tillhör motsvarande laborationerna, under kursens gång, med början i kursens läsvecka 2 (se också schema). De teoretiska övningarna ska ge möjlighet att fördjupa förståelse för kursens innehåll. Det finns inget krav på närvaro för teoretiska övningar, dock rekommenderas det varmt att delta, inte minst efter erfarenheten från tidigare kursomgångar. Eftersom de laborationsförberedande övningar utgör en del av de praktiska laborationerna, är det närvarokrav för respektive tillfällen fr o m HT2015. Länkar till övnings- och laborationsuppgifter finns i tabellen nedan. Lösningar till de (teoretiska) övningarna kommer också att läggas ut där allt eftersom. 

Laborationer ("labbar")

Kursen omfattar tre laborationsuppgifter, som har två schemalagda, obligatoriska, tillfällen vardera - ett förberedande tillfälle, där en design för den senare praktiska delen av uppgiften ska redovisas, och ett redovisningstillfälle för det tidigare utförda implementeringsarbetet. De schemalagda timmarna (två timmar per uppgift och studentgrupp) är INTE tillräckliga för att både genomföra och redovisa arbetet helt. Studenterna förväntas alltså att komma med förberedda lösningar till redovisningstillfällena, skulle det dock ha uppstått problem med programmeringen kan sådana oftast lösas ändå inom redovisningens ram. 

Eftersom laborationerna är obligatoriska gäller detta också för designredovisningstillfällena. Vid skälig förhinder (t.ex. sjukdom) är det alltså viktigt att kontakta kursansvarig snarast möjligt, gärna också innan den planerade redovisningstiden, för att hitta en lösning.

Uteblir man från redovisningen utan att kontakta kursansvarig om detta, räknas respektive laborationen som "underkänd", vilket gör att man inte kan delta i den avslutande skriftliga tentan.

Som standard ska uppgifterna bearbetas i par ("ensamvargar" eller grupper om tre personer tillåts enbart i undantagsfall, kontakta kursansvarig!). Vid redovisningstillfällena gäller dock närvarokravet individuellt, samt att alla i gruppen måste kunna visa att de har bidragit till arbetet och har förstått samtliga delar. 

Laborationerna omfattar att:

  1. programmera en väckarklocka (design: 2019-09-13, redovisning implementering: 2019-09-20)
  2. programmera en hiss-styrning (design: 2019-09-26, redovisning implementering: 2019-10-03)
  3. programmera en tvättmaskin (design: 2019-10-10, redovisning implementering: 2019-10-16)

Instruktioner och en förberedd källkods-samling (Eclipse workspace) finns här nedan.

Uppgifter, instruktioner och kursens Eclipse workspace

Kursens Eclipse-workspace med föreberedda projects för programmeringsövningar, laborationer samt kod-exempel från föreläsningarna finns tillgänglig HÄR.

Installation: skapa ett "workspace" i Eclipse, välj "file->import", ta "general/existing projects into workspace", välj "archive file" och navigera till din .zip-fil, kör "import all projects".

 

Övningar och laborationsinstruktioner

Vi kommer i år att tillhandahålla hela övnings- och laborationshäftet (utom lösningar) tillsammans med kurskompendiet i pappersform utan kostnad. Det finns dock också i elektronisk form nedan.

Kursens övningsuppgifter och laborationsinstruktioner finns samlade i en pdf-fil (inkl lösningar, därmed inte upplagt här ännu). För att man vid behov ska kunna skriva ut precis så mycket av det som behövs har filen dock delats i flera delar (se nedan). 

Laborationsdelen av häftet (del 2, sidorna 21-56) innehåller granskningsprotokoll för kamratgranskningarna, är personlig för varje kursdeltagare och bör betraktas som ett intyg för avlagda examinationsmoment för kursen!

Övningshäftets försattsblad, förord och innehållsförteckning (sida 1-6)

Samtliga övningar (sida 7-20)

Samtliga laborationer (med protokoll, skriv bara ut om ersättning behövs!) (sida 21-56)

Samtliga lösningar (sida 57-69) (läggs upp efter övningarna)

Övningar, laborationer och lösningar (kommer efter respektive övning och som utskrift vid övningstillfället) i uppdelade filer: 

ÖvningarLaborationerLösningar
1. Semaforer1. lösningar
(2. Lab 1 förberedelse)1. Väckarklocka
3. Monitor & Wait/Notify2. lösningar
(4. Lab2 förberedelse)2. Hiss
5. Dödläge3. lösningar
(6. Lab3 förberedelse) 3. Tvättmaskin
7. Schemaläggningsanalys4. lösningar
Sidansvarig: Elin A. Topp