lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF90

Information angående labb 2

Tyvärr har instruktionerna för labb 2 blivit försenade, delvis pga att det fanns buggar i lösningsförslaget som jag ville reda ut för att säkerställa att det inte var något problem med projektuppsättningen. Därför delar jag upp labb 2 i två delar som ska göras de kommande två veckorna:

del 1 - grundläggande react och hantering av html-formulär. Ni skapar en sida som består av ett formulär. Instruktioner publiceras senast lördag, 2 februari

del 2 - implementering av fler react komponenter och routing. Instruktioner publiceras senast tisdag, 5 februari

Under nästa vecka, 4-10 februari arbetar ni med del 1. Vi finns i labbsalarna på de schemalagda tiderna för att svara på frågor och hjälpa er med uppgiften. Det går även bra att redovisa del 1. Jag svarar även på frågor utanför schemalagda tider, antingen på mitt rum E2129, eller via piazza.

Veckan efter, 11-17 februari, sker redovisning av del 1 och 2 på de schemalagda labb-tiderna.

På hemsidan finns instruktioner för att skapa ett react-projekt. Syftet var att de som ville prova react efter torsdagens föreläsning skulle få lite hjälp. Det var inte tänkt som labbinstruktioner. Jag ber om ursäkt att det skapade förvirring.

Enroll for the labs

There will be four labs in this course. The assignments will be carried out in groups of 2 students. Enroll for the labs here.

Changed schedule for the lectures

The first lecture has been moved to Tuesday, 22/1, 8-10 in E:B. This is when you sign up for the course, so send an email to Per.Andersson@cs.lth.se if you can not attend.

The schedule for the course has been updated. The rooms for the lectures has been changed to match the number of participants. Pleas update your schedule:

Sign Up - the first lecture is mandatory

The course is limited to 120 participants and there is a queue. Therefore it is essential that I know which students actually will follow the course. Because of this, the first lecture, 21/1 13:15, is mandatory. At the lecture you will sign up for the course. Those not signing up will lose their place at the course. If you can not attend the first lecture, please send an email to Per.Andersson@cs.lth.se.

Antagningsrunda 2, 21018-12-31

7 studenter har avanmält sig, så fler som stod på reservlistan har blivit antagna. I denna runda kräves 148 hp i avslutade kurser för att bli antagen.

Antagningsomgång 1, 2018-12-15

Anmälda: 140, varav 14 ej uppfyller förkunskapskraven.

För att bli antagen behövs minst 160,5 hp i avslutade kurser.

Antagning 2019

Kursen har en platsbegränsning på 120 platser. Det är 141 studenter som sökt kursen. Av dem är 14 ännu ej behöriga, men har möjlighet att tenta i Januari. Därför kan slutligt besked om antagning inte ges innan tentan i programmering-fk är rättad.

Preliminärt besked om antagning skickas ut under vecka 50.

Sidansvarig:

Omfattning: 7,5 hp 

Kursperiod: VT1 2019

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: C2

Valfri för: D4, E3, F4

Kursansvariga:
Per Andersson

Kursombud:
TBD

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!