lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

English-Swedish translations of some Scala terms

An english glossary is available here.

EngelskaSvenskaAlternativ/Kommentar/Förklaring
annotationannotering
applyappliceraen funktion kan appliceras på sina argument
auxiliary constructorextrakonstruktor
bound variablebunden variabel
by-name parameternamnparameter
by-value parametervärdeparameter
closurehöljeomslutning, funktionshölje
companion objectkompanjonsobjekt
continuationfortsättning
contravariantkontravariant
covariantkovariant
curryingstegad funktionstegvis applicerbar, stegning, argumentuppdelning
for comprehensionfor-uttryck, for-omfattningrepetitionsuttryck, repetitionsomfattning
function literalfunktionslitteral
immutableomuterbaroföränderlig
mixininmixninginblandning
mix inmixa inblanda in
mixin compositionsammansättning med inmixningsammansättningsinmixning, inmixningskomposition
nonvarianticke-variant
pattern guardmönstervakt
primary constructorprimär konstruktor
singleton objectsingelobjekt
standalone objectfristående objekt
self typesjälvtyp
structural typestrukturell typ
traitegenskapdrag, karaktär
UnitUnit enhetstypen, procedurtypen
yieldgeerhålla, resultera i