lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETS170 Requirements Engineering

Att lämna in (se kursprogram för detaljer):

30 jan kl 9.00 Kursutvärdering -> Björn Elizabeth

Change log

170106 Inskickade tentafrågor publicerade här

161207 L5 publicerat

161128 Korrigerat datum på inskick av konf pres bilder ovan (Sö kl 15)

161125 E5 publicerat.

161118 L4 och E4 publicerat.

161109 E3 publicerat, se här

161108 Projekthandledare allokerade, se projekt sidan.

161107 Lab sign-up aktiverat på kurshemsidan. L3 (Lectures) och PM assignment (Project) publicerade

161103 L2 föreläsningsbilder publicerade.

161102 Övningsuppgifter till E2 publicerat

161031 L1 föreläsningsbilder publicerade

161028 Övningsuppgifter till E1 publicerat

161017 Kursprogrammet publicerat inklusive projektuppgiften (länk i höger menyn)

Du kan beställa kursboken från, t ex:

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0201745704

http://www.bokus.com/bok/9780201745702/software-requirements/

Course facts

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period HT2, 2016

Schema (TimeEdit): Click here!

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Kursombud: Amelia Andersson bas12aan (D), TBD (C)

Course Program: 2016/17

Course Specification: Click here!