lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

ETS672 Kravhantering

Nytt på kursen

Välkommen till kursen i Kravhantering!

Kursen startar den 3/9 kl 13-15 i sal E224.

Först introduceras kursen Projekt Åk3 och direkt därefter kravkursen.

Projekten som ingår i de båda kurserna kommer att presenteras, så det är viktigt att närvara.

 

 

Engelsk-svensk ordlista

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: HT1+2 2014

Schema (TimeEdit): 

Obligatorisk för: Ida3

Kursansvarig: Christin Lindholm
E-mail: Christin Lindholm

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från Lär- och timplanswebben: Klicka här!