lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programvaruutveckling - metodik (ETSA02) VT 2017

Kursen är igång!

Det är mycket information att hålla reda på i kursen. Alla kursens dokument finns tillgängliga på Google Drive. De viktigaste dokumenten är:

  • Tidplanen i form av ett Gantt-schema. Det mesta kan utläsas i denna översikt!
  • Kursprogrammet innehåller formalia och nyttig information. Projektens olika deadlines finns listade även här (de syns ju även i tidplanen).
  • Kompendium för kursen finns här. Här finns övningarna med tillhörande material, samt beskrivning av projektuppgiften.

/Markus

Hemtentamen 20017-05-29

Nu finns hemtentan tillgänglig!

Föreläsningar PDF gDrive
F1 - Allmänt om kursen. Kravhantering pdf Slides
F2 - Kravhantering. Projektplanering. Granskning. git (film)pdf Slides
F3 - V&V I. Kodning. pdf Slides
F4 - V&V II. Programvarudesign. pdf Slides
F5 - Processer. pdf Slides
F6 - Versioner, konfigurationer, produktlinjer. Gästföreläsning.
pdf Slides
F7 - Summering av kursen. Om tentamen. pdf Slides

Övningar (finns i kompendium)

gDrive

Ö1a Kravhantering: Kravkriterier, kvalitetskrav, användningsfall, relationen mellan användningsfall och skall-krav. Projektuppgiften. Diskussion.

Slides

Ö1b Kravhantering forts: Användningsfall i projektuppgiften.  

Ö2 Projektplanering: Intressentanalys, affärsmål, produktmål, projektmål, riskanalys och riskkategorier. Dokumentgranskning (inspection)

Slides

Ö3 Test: Systemtest.

Slides
 

Ö4a Test forts: Kodgranskning och täckningsgrad. Introduktion till projektarbete inför Ö4b

Slides

Ö4b Användarfall och systemtestfall

 

Nyheter

Inga nyheter i den här listan.

Kursfakta 2017

Omfattning: 6 hp 

Kurskod: ETSA02

Kursperiod: 2017 VT2

Schema 2017 VT 2: Klicka här!

Obligatorisk för: C1

Alternativobligatorisk för: I3

Kursansvarig: Markus Borg

Kursprogram (PDF):  Klicka här!

Formell kursbeskrivning: Klicka här!