lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programvaruutveckling - metodik (ETSA02) VT 2019

Hemtentamen 2019-06-04

Nu finns hemtentan tillgänglig!

Lycka till!

/Markus

FÖRTYDLINGANDEN

Allmänt

  • När ni baserar tentasvaren på kursböckerna (Stephens och/eller Jalote) eller föreläsningarna behöver ni inte källhänvisningar. Men om ni använder er av externa källor förväntat vi oss tydliga referenser - hur de formateras är inte så viktigt, bara vi förstår vad ni hänvisar till. Om ni använder er av källor med tvivelaktig evidens (t.ex. personliga åsikter från bloggosfären) så kan det vara en god idé att nämna detta.

Format/ord

  • I instruktionerna (avsnitt 3) står det att "Vi formulerar uppgifterna så att man kan ge ett fullgott svar på en välformulerad A4-sida” Detta är en riktlinje - man behöver inte ta hänsyn till detta om man håller sig inom ordbegränsningarna. Av olika anledningar kan det gynna läsbarheten att lämna in fler sidor per fråga.
  • Uppgift U1 och U3 avslutas båda med "använd max X ord för att besvara både b) och c)" - ordbegränsningen avser i detta fall båda deluppgifterna ihop, inte X ord per deluppgift.

Inlämning

  • Det är ingen fara om helgdagen 6 juni ställer till det för postgången. Om ni skickar en signerad hemtenta i ett bra som kommer fram på måndag 10 juni är det ok.

U2

  • I deluppgift c) är det införandet av A/B-testning som ska analyseras, inte införandet av produktrekommendationer. Rekommendationer är tänkt som ett motiverande och konkret exempel på varför A/B-test kan behövas och hur det går till. Det går bra att nämna detaljer från rekommendationsfallet om det behövs.

Nyheter

Inga nyheter i den här listan.

Kursfakta 2019

Omfattning: 6 hp 

Kurskod: ETSA02

Kursperiod: 2019 VT2

Schema 2019 VT2: Klicka här!

Obligatorisk för: C1

Alternativobligatorisk för: I3

Kursansvarig: Markus Borg

Kursprogram (PDF):  Klicka här!

Formell kursbeskrivning: Klicka här!