lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Inga nyheter i den här listan.

Kursfakta 2018

Omfattning: 6 hp 

Kurskod: ETSA02

Kursperiod: 2018 VT2

Schema 2018 VT2: Klicka här!

Obligatorisk för: C1

Alternativobligatorisk för: I3

Kursansvarig: Markus Borg

Kursprogram (PDF):  TBD

Formell kursbeskrivning: Klicka här!