lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursplan / tidplan korrigerad med avseende på Kristi himmelfärds helgen

2016-04-13

Vi har korrigerat kursplanen så att Kristi himmelfärds helgen hamnat på rätt plats i vecka 18.

Se t ex:

Konsekvenser. L5b och fb5b senarelagda ett projektdygn = 9 dygn. Ändringen bedöms inte få några allvarliga konsekvenser för projekten.

/Jonas