lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ProgramvaruUtveckling för Stora Projekt (PUSP) - Helsingborg

Meddelanden

Välkommen till Programvaruutveckling för stora projekt, ETSF20 (PUSP-kursen)!

 

Laboration 1, Grupp 1 - måndag den 11/2 kl 10-12 i sal C524

Laboration 1, Grupp 2 - måndag den 11/2 kl 13-15 i sal C524

 

Den individuella uppgiften (Personligt brev) hittas här

Bedömningskriterier finns här

Hederskodex finns här

Studieverkstadens föreläsning finns här

Checklistan från Studieverkstaden finns här

Information om personligt brev från Academic Work finns på följande sida:

https://www.academicwork.se/personligt-brev

 

 

 

 

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+ VT2  2019

Schema: Se kursprogram

Förkunskaper: Se kursbeskrivning

Kursansvarig: Christin Lindholm

Kursprogram:Klicka här!

Kursbeskrivning från Lör- och timplansweb: Klicka här!