lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ProgramvaruUtveckling för Stora Projekt (PUSP) - Helsingborg

Meddelanden

Välkommen till Programvaruutveckling för stora projekt, ETSF20 (PUSP-kursen)!

 

Den individuella slutrapporten (personligt brev) finns här

Gruppindelning för handledning av Studieverkstaden den 28 mars finns här 

Studieverkstadens föreläsning om personligt brev finns här

Academic Works föreläsning om personligt brev finns här

 

 

 

 

 

 

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+ VT2  2018

Schema: Se kursprogram

Förkunskaper: Se kursbeskrivning

Kursansvarig: Christin Lindholm

Kursprogram:Klicka här!

Kursbeskrivning från Lör- och timplansweb: Klicka här!