lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ProgramvaruUtveckling för Stora Projekt (PUSP) - Helsingborg

Meddelanden

Välkommen till Programvaruutveckling för stora projekt, ETSF20 (PUSP-kursen)!

 

Kick-off PL - torsdag 18/1 kl 12.30 i sal C631

 

 Kick-off SG + UG - måndag 22/1 kl 12.15 i sal C521

 Kick-off TG - måndag 22/1 kl 13.15 i sal C52

 

 

 

 

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+ VT2  2018

Schema: Se kursprogram

Förkunskaper: Se kursbeskrivning

Kursansvarig: Christin Lindholm

Kursprogram:Klicka här!

Kursbeskrivning från Lör- och timplansweb: Klicka här!