lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ProgramvaruUtveckling för Stora Projekt (PUSP) - Helsingborg

Meddelanden

Välkommen till Programvaruutveckling för stora projekt, ETSF20 (PUSP-kursen)!

 Kursstart är måndagen den 20 januari kl. 10-12 i sal C547.

Redan vid kursstartstillfället kommer projektgrupperna att bildas, så det är viktigt att du är på plats och kan skriva upp dig. 

Det är också viktigt att du kommer igång ordentligt redan första dagen. Andra personer i ditt projekt kommer att vara beroende av att du är väl påläst och utför dina arbetsuppgifter på utsatt tid. Detta innebär även att utrymmet för frånvaro är väldigt litet under kursen.

Är du intresserad av att vara projektledare?

I PUSP-kursen kommer det att tillsättas 2 projektledare per projektgrupp (oftast två  projektgrupper). Dessa två projektledare ska samarbeta och tillsammans leda och styra en projektgrupp. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att vara projektledare för att bli projektledare i kursen, men du måste ha uthållighet, vilja och intresse för projektledarrollen. Du kommer att få bra erfarenheter för framtiden.

Låter det intressant? Ansök nu!

Ansöker gör du genom att maila ditt namn och svara på följande:

1) Varför är du intresserad av att bli projektledare för ett projekt i kursen?

Samt

2) Motivera varför du är lämplig att vara projektledare.

Maila din ansökan till christin.lindholm@cs.lth.se

Deadline för ansökan är den tisdagen den 21/1 kl. 12.00

 

 

 

 

 

 

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+ VT2  2019

Schema: Se kursprogram

Förkunskaper: Se kursbeskrivning

Kursansvarig: Christin Lindholm

Kursprogram:Klicka här!

Kursbeskrivning från Lör- och timplansweb: Klicka här!