lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

 

 

Obligatorisk närvaro på uppropet:

måndag 5 november 2018 kl 13-15 i V:A.

Om INTE ( (anmält i tid) OCH (närvaro på uppropet) ) så kan vi inte garantera plats på kursen i år.

Övrig info

  • Kurshemsidan kommer att updateras under oktober månad
  • Mer info om anmälan till projektgrupper och seminarietillfälle etc kommer via mail i mitten / slutet på oktober.
Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period HT2, 2018

Schema (TimeEdit): Click here!

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Kursombud: TBD (D), TBD (C)

Course Plan: Click here!

COURSE ASSIGNMENTS - for 2017

OBS! EJ UPPDATERAT för 2018

- Essay assignment with grading grid

NOTE: Om du är godkänd på ETSA05 kan detta tillgodoräknas för uppsatsuppgiften. Kontakta isf kursansvarig.

- Project assignment with grading grid (Seminar/Exercise session for A = Tu 10-12, B = Th 10-12, C = Th 13-15)

Deliverables and deadlines are listed in the course schedule

The essay and the project report are to use the IEEE 2-column template available here

Use A4 page format and Times New Roman 10 pt for normal text.

NOTE: Adapt the specific sections/headings according to the outline required by the project vs. essay assignment description.

GENERAL LINKS

Cooperation or Plagiarism: Rules can be found here.

URKUND: see here.