lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

 

Moodle funkar igen (20/12 kl 11:17)

Att göra nu

Granska annan uppsats Draft 2 (i moodle) senast 20/12

Skicka in slutversion av Projekt rapport och Uppsats enligt instrux i moodle

Log

171207 Lagt upp instruktioner om slutinlämning i moodle.

171204 Publicerat L9 infobild & gästföreläsning. La till länk till moodle i höger kolumnen- praktisk info om inlämningar finns i moodle.

171129 Publicerat info om Seminarium 7 (Oral Pitch) på moodle, uppdaterat kursschemat (med deadlines för presentationen) o projektuppgiftsbeskrivningen (6-8 min presentationer, ej 8-10 min)

171127 Published slides for L8 (ToDo, guest lecture + info on SW patents)

171121 Justerat Project Grading Grid, med ecosystems typen "disruptive" menas "innovative"

171120 Published slides for L7 (SPM part III)

171117 Uppdaterat kursprograms schema och L6 bilder. Datum för slutinlämning justerade till 10 Januari för båda uppgifterna.

171116 Published slides for L6 (SPM part II) and project assignment grading grid (link in right-hand column).

171110 Published slides for L5 (SPM part I). Updated slides for L4 (after lecture)

171108 Published slides for L3 and L4 AND grading grid for essay assignment (link in right-hand column)

171106 L2 OSS slides published, IEEE template länk uppdaterad, Kursprogram & schema uppdaterat med (grova) läshänsvisningar för SPM föreläsningarna

171105 L2 To Do slides published

171027 L1 slides published

171020 Kursprogram, projekt o uppsats beskrivning publicerad (se höger kolumnen)

Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period HT2, 2017

Schema (TimeEdit): Click here!

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Kursombud: Alexander Mjöberg dat15amj (D), Jenny Martinsson dic15jma (C)

Course Program: 2017/18

Course Specification: Click here!

COURSE ASSIGNMENTS

För praktisk info om inlämningar se moodle

- Essay assignment with grading grid, Draft 1 SPA criteriaDraft 2 SPA criteria

NOTE: Om du är godkänd på ETSA05 kan detta tillgodoräknas för uppsatsuppgiften. Kontakta isf kursansvarig.

- Project assignment with grading gridDraft 1 SPA criteria. Project groups (Seminar/Exercise session for A = Tu 10-12, B = Th 10-12, C = Th 13-15)

Deliverables and deadlines are listed in the course program (see link above).

The essay and the project report are to use the IEEE 2-column template available here

Use A4 page format and Times New Roman 10 pt for normal text.

NOTE: Adapt the specific sections/headings according to the outline required by the project vs. essay assignment description.

GENERAL LINKS

Cooperation or Plagiarism: Rules can be found here.

URKUND: see here.