lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

Granskning av Project Draft 1: Allokerad för Class A

Var hittar jag vilken info?

  • Kurswebben - kursschema (inkl deadlines), projekt o uppsats uppgiftsbeskrivning
  • Moodle (ETSF25 för HT 2018)- det mesta annat. Material till föreläsningar och seminarium, inkl lista på artiklar som ingår i kursen. Inlämning o granskning av rapport utkast för projekt o uppsats sker i moodle.

Använd Q&A forumen i moodle för frågor om kursen, uppsats resp projektuppgiften.

Lista på projektgrupper finns här

Log

181113 Mail om etikföreläsningen

181112 Kursombud utsedda (se högra kolumnen)

181107 Mindre uppdatering av project assignment.

181105 Då moodle inte funkar som de ska så ligger nu material till Seminarium 1 (tillfälligt) under fliken "Seminar 1" istället

181029 Sign-up lists for project and seminars created. Published course program and minor updates in project assignment description.

181026 Added list of articles to Course literature page

Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Course period: Study period HT2, 2018

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Kursombud: Annie Tallund (D), Christian Bilevits, Alexandra Bucei (C)

Course schedule (incl deadlines): Click here!

Schema (TimeEdit): Click here!

Course program: Click here!

Course plan: Click here!

COURSE ASSIGNMENTS

All deliverables and deadlines are listed in the course schedule (see above). Submission instructions are found in http://moodle.cs.lth.se: sign-up for course in moodle, and see guide here.

- Essay assignment

NOTE: Om du är godkänd på ETSA05 kan detta tillgodoräknas för uppsatsuppgiften. Kontakta isf kursansvarig.

- Project assignment

NOTE: Project groups attend seminars connected to their class; Class A on Tue 15, Class B on We 13, Class C on Th 8, Class D on Th 13. For example, group B3 belongs to Class B and attends seminars on Wednesdays 13-15

The essay and the project reports are to use the IEEE 2-column template available here

Use A4 page format and Times New Roman 10 pt for normal text.

NOTE: Adapt the specific sections/headings according to the outline required by the project vs. essay assignment description.

GENERAL LINKS

Cooperation or Plagiarism: Rules can be found here.

URKUND: see here.