lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

Denna kurs håller till i Canvas här

För anmälda studenter:

1. kursregistrera dig - då få du tillgång till kursens Canvas area

2. anmäl dig till projektgrupp i Canvas (6 personer / grupp).

En projektgrupp går på seminarier tillsammans och tillhör då en av följande klasser:

  • klass A: seminarium tisdagar kl 15-17 för grupperna A1..An
  • klass B: seminarium onsdagar kl 10-12 för grupperna B1..Bn
  • klass C: seminarium onsdagar kl 13-15 för grupperna C1..Cn
  • klass D: seminarium onsdagar kl 15-17 för grupperna D1..Dn

Pga schemakrock så är seminarierna för klass C & D i kursvecka 5 & 6 flyttade till torsdag kl 10-12 (klass C) och kl 13-15 (klass D)

3. beställ kursbok (se info i Canvas om vilken bok som behövs)

4. gå på det OBLIGATORISKA uppropet Må 4/11 kl 13-15 för att garantera din plats på kursen

Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Schema (TimeEdit): Click here!

Course plan: Click here!