lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Laborationer

Det finns två laborationer och allt material finns att hämta på github. Hämta materialet, t ex med "download".  

I Eclipse importerar man ett nytt Maven-projekt (välj base/server/ dvs katalogen med filen pom.xml) och starta servern lokalt genom att köra programmet (BaseServer.java). Då kan man öppna laborationerna i sin webb-läsare med följande URLer: 

I laborationerna presenteras det "grundsystem" som ska användas i projektet. Ni ska alltså bygga vidare på det system ni får i laborationera och använda Jetty, Jersey, H2 och Bootstrap i projektet. 

I laboration 2 behövs Maven i terminalfönstret i ett av momenten. Maven är för närvarande inte installerat på studentdatorerna, men det kan göras genom att lägga till en bin-katalog till sin path: 

> export PATH=/usr/local/cs/etsn05/maven/bin:$PATH

  • "help page" finns här 
Sidansvarig: Martin Höst