lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Anmälningsblankett

Innan du påbörjar ditt examensarbete eller kandidatarbete ska du fylla i (gärna på datorn och skriv ut): 

  1. En anmälningsblankett (1 sida, från LTH:s centrala examensarbete hemsida)
  2. En blankett med information till Institutionen för datavetenskap (1 sida, CS specifik)

Ifyllda blanketter lämnas in till administratören för examensarbete kursen på Datavetenskap.


English > Forms to fill in before the start of your project:

  1. Enrollment form for the Master's or Bachelor's project course
  2. Extra information for the Dept. of Computer Science

Filled in forms should be handed in to the administrator for the course.