lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Litteratur

Om du behöver hjälp med att komma igång med ditt exjobb så har E-husets bibliotek en hel del att erbjuda. Du kan bland annat få hjälp med att:

 • Hitta relevant material till din uppsats i form av böcker och vetenskapliga artiklar – främst genom våra söksystem LOVISA och LUBsearch (http://www.lth.se/bibliotek/soeka/)
 • Utforma sökningar och få åtkomst till elektroniska resurser som t.ex. relevanta databaser, vetenskapliga artiklar och e-böcker
 • Fjärrlåna – om du har hittat en bok eller vetenskaplig artikel som du inte har tillgång till inom Lunds universitets biblioteks nätverk så kan de låna in den från andra universitets- och högskolebibliotek (http://www.lth.se/bibliotek/fjaerrlaana/).

De har också en ämnesguide där du kan hitta tips och användbara resurser (http://libguides.lub.lu.se/ehusetlibrary), samt en särskild ämnesguide för dig som skriver ditt examensarbete med bland annat råd och riktlinjer för akademiskt skrivande (http://libguides.lub.lu.se/lthmasters).

Om du behöver extra sökhjälp till din uppsats så erbjuder de även tjänsten Boka en bibliotekarie (http://www.lth.se/bibliotek/soeka/boka-en-bibliotekarie/). Då får du möjlighet att i lugn och ro gå igenom ditt informationsbehov med din lokala bibliotekarie.

Tveka inte att kontakta biblioteket när du vill ha hjälp med ditt examensarbete: http://www.lth.se/bibliotek/kontakt-och-oeppettider/e-husets-bibliotek/

Referenser

 1. M. Höst, B. Regnell och P. Runeson: Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-00521-0.

 2. G. Hedin: Finding literature in computer science. Tillgängligt på  <http://cs.lth.se/kurs/eda270/eda270_2011/djupstudie/litteratursoekning/> 2012-02-08.

 3.  Arbetsgruppen för IT-pedagogik vid Åbo akademi: SkriVet. Tillgängligt på  <http://www.vasa.abo.fi/itped/skrivet/>  2013-08-26. 
 4.  
 5. P. Uddman och J. Gustavsson: Konsten att skriva och tala. Tillgängligt genom  <http://bookboon.com/se/konsten-att-skriva-och-tala-ebook> 2013-08-26. 
 6.  
 7. Skrivregler för svenska och engelska från TNC. Tillgängligt på  <http://www.tnc.se/index.php?option=com_weblinks&catid=43&Itemid=23>  2013-08-26. 
 8.  
 9. Datatermer: <http://www.datatermgruppen.se> 2013-08-26
 10.  
 11. Anthony Weston: A Rulebook for Arguments, Hackett Pub Co; 4 Revised edition (November 14, 2008)
 12.  
 13. Booth, Colomb, Williams: The Craft of Research, University Of Chicago Press; Third Edition edition (April 15, 2008)