lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Populärvetenskaplig sammanfattning

Den populärvetenskapliga sammanfattningen av examensarbetet är ett obligatoriskt moment i exjobbskursen. Hur du ska skriva framgår i detta dokument:

Några exempel på populärvetenskapliga sammanfattningar inom datavetenskap finns i spalten här till höger.

Börja i god tid

Eftersom den populärvetenskapliga sammanfattningen är en viktig övning i att förklara ditt arbete för oinvigda - och eftersom det är meningen att texten ska få stor spridning - är det en god idé att börja med den tidigt i arbetsprocessen.

Om du ska presentera vid någon av datavetenskaps gemensamma exjobbspresentationsdagar ska din populärvetenskapliga sammanfattning skickas in till dl_exjobb (at) cs.lth.se några dagar efter att du har anmält din presentation. Håll koll på deadline!

Textens struktur

En mall för populärvetenskapliga sammanfattningen finns nu i mallen för rapporten du kan ladda ner från Bitbucket. Kortfattad, populärvetenskapliga sammanfattningen ska innehålla följande delar:

  • Rubrik
    Rubriken bör vara kort och kärnfull och fungera som en "supersammanfattning" av vad ditt exjobb handlar om.
  • Ingress
    Ingressen ska med ett några få meningar locka till vidare läsning och/eller sammanfatta det viktigaste av ditt arbete på ett intresseväckande sätt. Lägg därför ner lite extra arbete på dessa stycken!
  • Brödtext
    Brödtexten är huvuddelen av artikeln. Det går bra att lägga in bildmaterial. Inte mer än en A4.

Du väljer själv om du vill skriva på svenska eller engelska, men vi uppmuntrar dig att skriva på svenska om rapporten är skriven på engelska, och vice versa.

Ta gärna kontakt med Studieverkstaden. De hjälper dig om du har kört fast.

EXEMPEL

Dessa tre texter ligger på en bra nivå, är tydliga och trevligt skrivna.