lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rapport

Det är en god idé att redan tidigt i arbetsprocessen börja diskutera utformandet av rapporten med din handledare. En tumregel när det gäller längden (med våra mallar) är mellan 40 och 80 sidor. Färre än så brukar betyda att information saknas; mer än så brukar betyda att icke relevant information finns med. Flera riktlinjer om rapportskrivning finns i LaTeX mallen på denna sidan. Längst ner finns också några viktiga saker som du behöver tänka på innan rapporten skickas iväg till tryck.

Mallar och verktyg

Det är viktigt att din rapport fungerar både utseende- och innehållsmässigt. Använd gärna följande mallar och verktyg (upplagd på BitBucket sen januari 16, 2015): MScCls

Gammal version av samma mall (uppdaterad februari 18, 2014):

Inför trycket av rapporten

När din rapport är färdig och godkänd kommer den att tryckas upp i ett antal exemplar.

Några saker att tänka på:

 • Vi trycker inlagan i gråskala och det är därför särskilt viktigt att du ser till att alla figurer i rapporten blir läsbara i gråskala. (Undantag finns, se nedan.) Vi rekommenderar starkt att du utformar diagram och liknande både i färg (om du vill) och med rastrerade eller motsvarande åtskiljande element. Ett exempel:

  I denna figur, ur Jimmy Assarssons och Linus Karlssons rapport Performance of constrained wireless devices in the Internet of Things (2013), har den blå och den röda kurvan särskiljts med en punkt respektive kvadrat. Andra sätt att skilja kurvor och linjer åt är att göra dem olika tjocka eller streckade på olika sätt. Staplar och delar av cirkeldiagram kan särskiljas med hjälp av mönster eller starkt kontrasterade färger. Du kan alltid göra en provutskrift för att kontrollera läsbarheten i gråskala.
      Undantag från gråskaletryck görs när det är nödvändigt att en figur trycks i färg, t ex för examensarbeten inom färggrafik.
 • Inlagan, det vill säga ditt dokument, börjar på en högersida precis om en vanlig bok. Detta är bra att hålla i minnet om du vill anpassa marginalerna efter om sidan är en höger- eller vänstersida i den upptryckta pappersversionen.
 • Din rapport kommer att förses med en framsida som ser likadan ut för alla examensarbeten som utförs vid institutionen för datavetenskap. Du kan se hur den ser ut genom att titta i listan över färdiga rapporter.

De exemplar som trycks upp distribueras såhär:

 • 1 ex till Lunds universitetsbibliotek (pliktex)
 • 1 ex till E-husets bibliotek
 • 1 ex till arkivet på institutionen för datavetenskap
 • 1 ex vardera till handledare och examinator i fall de ber om det
 • 3 ex per student

Det finns möjlighet för dig att beställa fler exemplar av rapporten om du vill. I så fall ska du meddela din handledare eller examinator hur många du vill ha (utöver de 3 ex som institutionen bjuder på). Handledaren eller examinatorn vidarebefordrar ditt önskemål till kursens handläggare. Handläggaren meddelar dig via email när trycket är klart. Om du har beställt extraexemplar hämtar du upp dem och betalar för dem på plats i E-husets tryckeri.

Exempel

Kommer snart!