lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hur går det till?

Det följande är en kortare version av beskrivningen Examensarbetsprocessen vid LTH. Den är också anpassad till dem som gör examensarbete vid institutionen för datavetenskap.

1. Fundera på att börja examensarbete

a. Få OK från din programplanerare

Utbildningsservice ska först kolla om du uppfyller förkunskapskraven och skriva under anmälningsblanketten.

b. Hitta ett förslag från ett företag eller institutionen

 Börja med MyCareer (exjobba i Skåne!), ditt favoritföretags hemsida eller läraren på din favoritkurs.

c. Hitta arbetspartner

På institutionen för datavetenskap vill att examensarbete görs i par. Vissa företag är också medvetna om detta och utlyser arbeten för två studenter. Fråga dina kamrater tidigt eller annonsera på MyCareer

2. Uppstart

a. Skaffa examinator och handledare på institutionen

  • Kommer förslaget från institutionen, så har du redan en idé om vem som ska vara examinator och handledare. 
  • Vill du ha hjälp med att hitta rätt person (som ska ta rollen som examinator eller handledare), fyll i denna formulären

b. Skriva måldokumentet

Arbetet kan inte börja förrän examinatorn har godkänt ert måldokument. Handledaren kan hjälpa till med att utforma detta. Det här blir som ett kontrakt mellan er, lärarna och företaget.

Några exempel: E. Ottosson, S. Sinha 2014V. Roxling, A. Goteman 2015A. Hildingson, J. Svalin 2015

c. Komplettera och lämna in anmälningsblanketten

Se till att anmälningsblanketten kompletteras (OK från programplaneraren, information om arbetet, kurskod, namn och underskrift från examinator och handledare) och tillsammans med informationen på sidan 2 (svenska eller engelska) lämnas in till Birger Swahn på institutionen.

3. Under arbetets gång

a. Sikta på en presentationsdag

På institutionen för datavetenskap finns schemalagda gemensamma presentationsdagar. Försök sikta in er på en av dessa. Planera ert arbete med tanke på den dagen.

b. Opponera tidigt

Att göra din opposition tidigt ger dig möjligheten att förbättra din egen rapport och presentation. Du kan opponera under en av institutionens gemensamma presentationsdagar eller på ett examensarbete som presenteras vid en annan institution. För detaljer om innehåll och process se stycken om Opposition i LTHs Examensarbeteprocess. Respondentens examinatorn kan ha ytterligare krav om innehåll och process. Notera: Opponeringen görs individuellt!

c. Börja skriva tidigt

Strukturera och börja skriva rapporten tidigt så att ni kan få användbar återkoppling från er handledare. Rapporten ska inte vara en eftertanke på arbetet utan formas med och styr arbetet. Använd gärna LaTeX mallen vi erbjuder. Mallen inkluderar den populärvetenskapliga sammanfattningen som är ett obligatoriskt moment i examensarbetskursen. 

4. Avslut

a. Presentera

Du hittar en del information om att presentera examensarbeten i LTHs anvisningar. På datavetenskap har vi gemensamma presentationsdagar, som ger er möjlighet både att presentera och opponera på samma dag. Notera: följ anmälningsprocessen, anmäl er tidigt. En typisk presentation borde vara max 25 min. och följs av opposition och frågor/kommentarer från publiken. Antalet opponenter bestäms av examinatorn (oftast två). 

b. Slutföra rapporten

Komplettera rapporten, inklusive populärvetenskapliga sammanfattningen, enligt instruktionerna från din examinator och opponenterna. Be om ett löpnummer (LU-CS-EX 20YY-XX) från dl_exjobb@cs. Skicka den slutgiltiga rapporten till dl_exjobb@cs (som laddar upp den i LUP Student Papers).

Fem exemplar trycks upp: 1 ex till arkivet på institutionen, 1 ex vardera till handledare och examinator i fall de ber om det, 3 ex per student.

Notera: (2020-06-17) rutinerna kring uppladning i LUP kan ändras, samt tryckta exemplar kan ta ganska lång tid! Vi jobbar på att förbättra processen.