lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Presentationsdagar

Presentationsdagarna vid institutionen för datavetenskap fungerar som mini-konferenser med fokus på ditt och dina kurskamraters examensarbeten. Vi skapar ett program inför dagen och ser till att trycka upp era populärvetenskapliga sammanfattningar, och bjuder in såväl industrin som forskarsamhället och dina medstudenter. Det är frivilligt att delta, och om det finns skäl som gör att det passar dig bättre att genomföra en enskild presentation vid ett annat datum kan du fortfarande göra det.

Som student kan du medverka genom att göra något eller allt av följande: presentera, opponera, vara del av publiken och/eller bidra till ett givande kontaktutbyte mellan studenter, forskare och industrin.

PresentationsdagAnmäl din presentation
senast
Skicka in popvet senastAnmäl dig som opponent fr o m
Tis 11 jun 2019 (OBS Nytt datum)Sön 26 majTis 4 juniTor 30 maj
Tor 29 aug 2019Sön 11 augTor 22 augTor 15 aug
Tor 31 okt 2019Sön 13 oktTor 24 oktTor 17 okt
Tor 12 mar 2020Sön 23 febTor 5 marTor 27 feb
Tor 11 jun 2020Sön 24 majTor 4 junTor 28 maj

Inga nyheter i den här listan.

Såhär går det till

För att kunna koordinera presentationer och oppositioner, skicka ut inbjudningar och trycka upp programmet arbetar vi enligt följande diagram (klicka för att förstora):

Anmäl din presentation

 1. Innan du anmäler dig till en presentationsdag ska din handledare granska och godkänna ett aktuellt utkast av din rapport. Du ska också kontrollera att examinator kan närvara den dag som du har tänkt presentera. Först när du får grönt ljus från examinator och handledare kan du gå vidare till nästa punkt: 
 2. Anmäl din presentation (formulär).
 3. Efter att du har skickat in din anmälan har du i regel några dagar på dig att finputsa din populärvetenskapliga sammanfattning. Läs instruktionerna noggrant. Skicka din populärvetenskapliga sammanfattning till dl_exjobb at cs.lth.se senast det datum som finns angivet ovan under rubriken Aktuella datum och deadlines.
 4. Gör dig beredd på att skicka en version av din rapport till en eller flera opponenter c:a en till två veckor efter din anmälan. Det är upp till dig och opponenterna att bestämma detta. Håll utkik efter mail.

Anmäl dig som opponent

 1. Aktuella examensarbeten listas med rubrik och abstract strax efter sista anmälningsdag (se datum i rutan under rubriken Aktuella datum och deadlines). Läs abstract och kontakta examinatorn för det examensarbete som du helst vill opponera på. Det är upp till examinatorn att avgöra om du får opponera eller inte. Det kan inte vara för många som opponerar på samma examensarbete, eftersom det ska finnas tid för alla att redovisa sina synpunkter och ställa frågor. Först till kvarn gäller.
 2. Om det examensarbete som du helst vill opponera på inte har plats för fler opponenter, kontakta examinatorn för ett annat.

På presentationsdagen

Genomför din presentation och/eller opposition enligt schemat.

Efter presentationsdagen

Det finns ingen förutbestämd tidsram för arbetet efter presentationen, eftersom det beror på vilka ändringar du behöver göra.

 • Justera din rapport i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator och eventuella opponenter
 • Justera din populärvetenskapliga sammanfattning i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator
 • Se till att din examinator (eller handledare) skickar den godkända och tryckfärdiga rapporten till handläggaren.
 • Handläggaren tar kontakt med dig via epost och skickar med filer som du ska registrera i LUP. När du har gjort det, och är klar med alla obligatoriska moment i kursen, rapporteras ditt betyg in till Ladok. Observera att du behöver vara terminsregistrerad för aktuell termin för att betyget ska kunna rapporteras in.
 • Din rapport trycks upp i E-husets tryckeri. När det är klart tar handläggaren tar kontakt med dig. Dina exemplar hämtar du upp i E-huset.
 • Om du i och med examensarbetet har slutfört hela din utbildning, kan du ansöka om examen via Examensavdelningen.