lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Driftgruppen

Driftgruppen har utformat anvisningar för examensarbeten som utförs i institutionens lokaler.

Innan arbetet påbörjas

Handledaren kontaktar driftgruppen i god tid, minst en vecka men gärna två veckor innan det planerade exjobbet skall påbörjas, för att diskutera fysiskt platsbehov samt vilken utrustning och vilka programvaror som finns och eventuellt behöver anskaffas.

Under arbetet

Examensarbetaren skall

  • själv ombesörja backuptagning av relevanta filer. Brännbart media för detta tillhandahålls av driftgruppen.
  • hålla sin arbetsplats i ordning - det är exempelvis inte tillåtet att lämna flaskor, tomburkar eller smutsig disk i exjobbsrummet.
  • följa de regler som finns anslagna på rumsdörrens insida.
  • felanmäla trasig utrustning så att den kan ersättas eller repareras.

När arbetet är klart

Examensarbetaren skall

  • ta backup på sitt exjobb i slutgiltig form.
  • städa sin arbetsplats. Böcker, pärmar etc. lämnas till handledaren.

Handledaren skall

  • underätta driftgruppen om att exjobbet är klart, så att arbetsplats och utrustning kan ställas i ordning för nästa exjobbare.
  • se till att eventuellt lånad utrustning återlämnas.

Kontaktperson:
Lars Nilsson. Tillfoga .se i adressen!
046-222 80 43
Rum E2113a