lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Pågående forskningsprojekt

Start 2012

Essence 2011-2014
Essence är ett forskningssamarbete om e-vetenskap mellan universiteten i Uppsala, Lund och Umeå. E-vetenskap har förändrat vårt samhälle, vi omges av datorer och datateknologi i vårt dagliga liv. Men en mängd framsteg väntar på att upptäckas, utvecklas och genomföras till förmån för vetenskap och samhälle. [Pierre Nugues] [Project web]

SMERobotics 2012-2015
The European Robotics Initiative for Strengthening the Competetiveness og SMEs in Manufacturing by integrating aspects of cognitive systems. Klas Nilsson [Project Web]

Kvarnstrands 2012-2013
Övervakning av vertyg med ny mätteknik. [Klas Nilsson

Started 2011

Itacih 2011-2013
IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet. [Boris Magnusson] [Project Web]

HiPEC 2011-2016
Högpreserande inbyggda system. Krzysztof Kuchcinski 

Prace 2011-2014
The Productive Robot Apprentice. [Klas Nilsson]

Privad 2011-2015
Program for Risk and Vulnerability Analysis Development.Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla metoder och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället med avsikt att bättre kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i samhället. [Martin Höst]

Semantica 2011-2013
Utveckling av generiska semantikkomponenter. [Pierre Nugues]

Started 2010

COMET 2010-2013
Plug-and-produce COmponents and METhods for adaptive controlof industrial robots enabling. Klas Nilsson [project web

ELLIIT 2010-
A network organization for Information and Communication Technology (ICT) research at Linköping, Lund, Halmstad and Blekinge, which has been created to support and enhance an internationally acknowledged research environment in these areas. The objective is scientific excellence in combination with industrial relevance and impact. It is organized within the Swedish government's strategic research support initiative. Per Runeson [project web]

Scalable Rendering 2010-2013
Michael Doggett

Started 2009

Rosetta  2009-2013
RObot control for Skilled ExecuTion of Tasks in natural interaction with humans; based on Autonomy, cumulative knowledge and learning. Klas Nilsson  [project web] [Read more]

ENGROSS 2009-2011
ENabling GROwing Software Systems Boris Magnusson [read more]

Started 2008

EASE 2008-2017
The Industrial Excellence Centre for Embedded Applications Software Engineering Per Runeson [project web]

Started 2007

ExtTools 2007-2013
Generering av integrerade utvecklingsverktyg Görel Hedin