lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Pågående forskningsprojekt

SERG@CS 2014-01-01

Scalare is an ITEA2-project with participants from Spain, Sweden, Ireland, and Finland.  More information can be found here. From Lund University the following people participate: Sten MinörMartin HöstUlf...[läs mer]


2013-12-18

Synthesis of a Software Engineering Framework for Open Innovation through Empirical Research[läs mer]


2013-12-13


2013-02-28


2013-01-01

Contact: Görel Hedin[läs mer]


2013-01-01

Period: 2013-2017 Contact: Pierre Nugues[läs mer]


Computer Science 2012-01-01

The European Robotics Initiative for Strengthening the Competetiveness og SMEs in Manufacturing by integrating aspects of cognitive systems.[läs mer]


Computer Science 2011-01-01

Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla metoder och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället med avsikt att bättre kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i...[läs mer]


Computer Science 2011-01-01

High Performance Embedded Computing[läs mer]


Computer Science 2010-01-01

ELLIIT is a network organization for Information and Communication Technology (ICT) research at Linköping, Lund, Halmstad and Blekinge, which has been created to support and enhance an internationally acknowledged research...[läs mer]


Computer Science 2008-10-01

The Industrial Excellence Centre for Embedded Applications Software Engineering[läs mer]