lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Pågående och avslutade forskningsprojekt @ Datavetenskap

2015-05-15

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård. Projektledare: Boris Magnusson[läs mer]


2015-01-01

Smart Assembly Robot with Advanced Functionalities Period: 2015-2017 Project manager: Klas Nilsson Funder: EU[läs mer]


2015-01-01

Period: 2015-2019 Project manager: Jörn Janneck[läs mer]


2015-01-01

Empirical heterogenous system modelling for effective real-time rendering Period: 2015-2019 Project manager: Mike Dogget[läs mer]


2014-01-01

Scalare is an ITEA2-project with participants from Spain, Sweden, Ireland, and Finland.  Period: 2014-2016 More information can be found here. From Lund University the following people participate: Sten MinörMartin...[läs mer]


2013-12-18

Synthesis of a Software Engineering Framework for Open Innovation through Empirical Research[läs mer]


2013-11-01

Flexible fabrication of light weight aluminium transport structures[läs mer]


2013-02-28

Period: 2013-2017 Project manager: Görel Hedin Funder: ABB[läs mer]


2013-01-01

Interaktiva verktyg baserade på referensattributgramatiker[läs mer]


2013-01-01

Föräldrastöd och barncentrerad vårdutveckling, utvärdering och implementering. Period: 2013-2016 Project manager: Boris Magnusson[läs mer]


2013-01-01

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text.[läs mer]


2012-01-01

Heart transplantation is lifesaving for patients with an end-stage heart disease. With an improved outcome prediction, we could be more confident in the post transplantation performance, and it would be possible to increase the...[läs mer]


2012-01-01

Övervakning av verktyg med ny mätteknik.[läs mer]


2012-01-01

Essence är ett forskningssamarbete om e-vetenskap mellan universiteten i Uppsala, Lund och Umeå. E-vetenskap har förändrat vårt samhälle, vi omges av datorer och datateknologi i vårt dagliga liv. Men en mängd framsteg väntar på...[läs mer]


2012-01-01

The European Robotics Initiative for Strengthening the Competetiveness og SMEs in Manufacturing by integrating aspects of cognitive systems.[läs mer]


2011-01-01

Development of generic sematic components.[läs mer]


2011-01-01

Den övergripande målsättningen med PRIVAD är att utveckla metoder och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser på alla nivåer i samhället med avsikt att bättre kunna förutse, förebygga och hantera alla typer av risker och hot i...[läs mer]


2011-01-01

The Productive Robot Apprentice[läs mer]


2011-01-01

High Performance Embedded Computing[läs mer]


2011-01-01

IT-stöd för Avancerad Cancervård i Hemmet[läs mer]


2010-01-09

Plug-and-produce COmponents and METhods for adaptive controlof industrial robots enabling[läs mer]


2010-01-01

Period: 2010-2013 Contact: Michael Doggett[läs mer]


2010-01-01

ELLIIT is a network organization for Information and Communication Technology (ICT) research at Linköping, Lund, Halmstad and Blekinge, which has been created to support and enhance an internationally acknowledged research...[läs mer]


2009-01-01

RObot control for Skilled ExecuTion of Tasks in natural interaction with humans; based on Autonomy, cumulative knowledge and learning[läs mer]


2009-01-01

ENabling GROwing Software Systems[läs mer]


2008-10-01

The Industrial Excellence Centre for Embedded Applications Software Engineering[läs mer]


2008-01-01

UPpskalning av Priortierad REgressionstestning i ProduktlinjeArkitekturer[läs mer]


2008-01-01

Funder: Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) VR 2007–6595 (2008–2010)  Grant holder: Thore Husfeldt  Affiliated researchers:   Andreas Björklund (Ph.D., Lund 2007)  Martin Wahlén (Ph.D.,...[läs mer]


2008-01-01

Period: 2008-2011 Funder: Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) VR 2008-4649 (2008–2011) Grant holder: Andrzej Lingas Affiliated senior researchers: Christos Levcopoulos (docent, Lund University) Bengt Nilsson...[läs mer]