lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Välkommen till RSS

Med ett datavetenskapligt fokus och perspektiv forskar vi kring robotik, automation, mekatronik, intelligenta/semantiska system samt människa-robot-interaktion. Specifikt:

  • Inom Natural Language Processing (NLP) är fokus på semantik och tekniska system med förmåga att förstå mänskligt/naturligt språk, vilket inkluderar automatisk tolkning av innebörd genom analys av beroenden, identifiering av referenser och temporal ordning.
  • Inom Artificiell Intelligens (AI) fokuserar vi på autonoma agenter, inkluderande modeller av intelligens, kognition, kunskapsrepresentation, planering och lärande, samt implementeringsprinciper för sådana tekniker.
  • Inom Robotik sammanförst dessa områden med rent mekatronisk forskning, med tonvikt på de programvarutekniska aspekterna, inklusive implementering av styrsystem för industriell automation och för styrning av framtidens robotar.

Vi arbetar i nära samverkan med (och i vissa fall delar parsonal med) andra grupper inom institutionen, med andra inststitutioner inom LU (såsom Reglerteknik som vi delar robotlab med), samt med flera företag.

För vidare detaljer och aktuella beskrivningar hänvisar vi till våra engelskspråkiga sidor.

Contact

E-mail: klas@cs.lth.se

Phone: +46 46 222 4304

Mobile: +46 705 365015

Forskningsområden

Artificiell intelligens

Naturligt språkbehandling

Programvara för robotik och automation