lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programvara för robotik och automation

Robotens styrsystem och annan utrustning har hittills av tradition varit inbyggd i hårdavaran. Detta försvårar integrationen av olika manipulatorer, sensorer och annan utrustning. Något som i sin tur resulterar i att systemen ofta måste integreras på en olämpligt hög hierarkisk nivå.

Syftet med tidigare och nuvarande verksamhet är att visa hur man kan organisera och öppna upp robotens styrsystem och att verifiera idéerna genom experiement.

I forskningen har vi utvecklat flera experimentella öppna styrsystem för robotar. Systemen är uppbyggda kring industriellt tillgängliga robotar som har modifierats för försöksändamål.

Våra särskilda robotgränssnitt, samt integrationen av robotar till ett kompletta system utgör en unik miljö för test och utveckling av algoritmer för att förbättra prestanda, integration av sensorer, automatisering av programmering och autonom styrning.

Contact

E-mail: klas@cs.lth.se

Phone: +46 46 222 4304

Mobile: +46 705 365015