lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arkiv

Fokusområden hösten 2017

==> Arkiv

Fokusområden våren 2017

Fokusområden våren 2016

Tjänstledig för studier:

Arbetar deltid med:

==> Arkiv

Fokusområden hösten 2015

Tjänstledig för studier:

Arbetar deltid med:

Fokusområden våren 2014

Övergripande kommunikation

Utbildning

Forskningskommunikation

Fokusområden hösten 2014

Tjänstledig för studier:

Arbetar deltid med:

Fokusområden våren 2015

Tjänstledig för studier:

Arbetar deltid med:

Fokusområden våren 2013

Övergripande kommunikation

Utbildning

Forskningskommunikation

Fokusområden hösten 2013

Övergripande:

Utbildning

  • Medverka i kursen Datorer i System

Forskningskommunikation

Fokusområden hösten 2012

Utbildning

  • Medverka i kursen Datorer i System

Forskningskommunikation

Fokusområden våren 2012

Övergripande kommunikation

Utbildning

Forskningskommunikation

Fokusområden hösten 2011

Övergripande kommunikation

Utbildning
Medverka i kursen Datorer i System

Forskningskommunikation

Fokusområden våren 2011

Övergripande kommunikation

Utbildning

Forskningskommunikation

  • Stöd och kommunikationsaktiviteter för: EASE

Fokus hösten 2010

Utbildning
Medverka i kursen Datorer i System

Forskningskommunikation
Stöd och kommunikationsaktiviteter för:

T ex:

Allmänt:
Stödja utvecklingen av CS-webben

Fokus våren 2010

Migrera www.cs.lth.se --> cs.lth.se

Leda kursen Ingengörsprocessen - metodik

Stöd och kommunikationsaktiviteter för:

Fokus hösten 2009

Migrera www.cs.lth.se --> cs.lth.se

Administrera Examensarbeten

Medverka i kursen Datorer i System

Stödja: