lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Kalendarium

Avtackning av Professor Boris Magnusson - öppet seminarium

Boris Magnusson, LUCAS-dagen 2014
Boris Magnusson, LUCAS-dagen 2014. Foto: Anders Frick

Seminarium

Tid: 2018-11-29 13:00 till: 16:00
Plats: E:1406
Kontakt: krzysztof [dot] kuchcinski [at] cs [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Boris Magnusson, professor i datavetenskap, går i pension. Som ett led i avtackningen ges ett öppet seminarium som överblickar de decennier Boris verkat vid LTH, Lunds universitet.

Professor Boris Magnusson

Boris Magnusson tillhör pionjärerna vid institutionen för datavetenskap, eller informationsbehandling som den hette då Boris anställdes 1976 efter sin civilingenjörsutbildning i teknisk fysik. Han disputerade på en avhandling om implementering av objekt-orienterade programspråk 1984, blev docent 1995 och professor 1999 fram till 2018 då han övergår till en tjänst som seniorprofessor. Boris har innehaft de flesta akademiska ledningsrollerna inom såväl utbildning som forskning. Han har bidragit till att kontinuerligt förnya utbildningen, inte minst när D-programmet startades, och med objektorienterad programmering och agila metoder som de två främsta exemplen på tidigt införande av tekniker och metoder som senare blivit industriell praxis. Boris forskningsinsats har tillämpat explorativ design på olika programvarutekniska problem, de senaste 15 åren med fokus på det som kommit att kallas Internet of Things, särskilt med tillämpningar inom sjukvården, där han nu driver ett uppstartsbolag.

Program

13:00 Introduktion av prefekt Per Runeson
13:10 Föreläsning av professor Ole Lehrmann Madsen, Aarhus universitet, DK
13:55 Föreläsning av professor Birger Møller-Pedersen, Universitetet i Olso, NO
14:40 Paus
14:50 Datateknikens införande av Skotte Mårtensson, Lunds universitet, SE
15:30 Mingel med lättare förtäring