lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Kontakt

Funktioner

Prefekt:
Per Runeson

Biträdande prefekt:
Görel Hedin

Studierektor GU:
Roger Henriksson

Studierektor forskarutbildning:
Krzysztof Kuchcinski

Examensarbeten:
Flavius Gruian (koordinator)
Birger Swahn (administratör)

Expedition
Ulrika Templing, kursadministratör

Skyddsombud
Anders Bruce, forskningsingenjör

Ekonom
Christel Frick Narvå

IT-samordnare
Peter Möller