lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSN15 Requirements Engineering

Requirements Engineering (RE) is the foundation for innovation and decision-making in software development, as well as the resulting quality of digital systems. In this course you will learn theories and methods about how to dig up, understand, write down, check, prioritize, decide on, and track the features of software products. And you get to try out theories and methods in practice in a realistic project setting.

Meddelanden

  • Alla som är anmälda till kursen ska komma på det obligatoriska uppropet på tisdag 21/1 kl 8 i MA:5. Om du inte kan närvara och åberopa din plats eller om du är anmäld men inte vill gå kursen kontakta snarast kursansvarig.
  • Kursens Canvas-sida innehåller kurslitteratur och används för inlämning av projektleverabler.
  • Kursbok: Lauesen, "Software Requirements - Styles and Techniques", ISBN 0-201-74570-4

Log

200120 Project Mission v1 (från startups) är nu publicerat på Project sidan. Läs igenom dessa inför föreläsning 2, där ni får välja projektuppgift.

Course facts

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period VT1, 2020

Schema (TimeEdit): Click here!

Head of course: Björn RegnellElizabeth Bjarnason

Kursombud:  TBD (C) TBD (D) 

Detailed Course Program: Click here!

Course Project description: Click here!

Formal Course Plan: Click here!

Student login: cs.lth.se/krav/canvas/