lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSN15 Requirements Engineering

TENTA med facit på del 1 o rättningsmall för del 3 finns här . Rättningen är klar och resultaten inrapporterade i LADOK. 

Tentorna finns för påseende hos kurssekreterare Ulrika Templing, E:2179, expeditionstid 9.30-11.30.

Artiklar och övningsuppgifter finns i vårt LMS (Learning Management System) som heter Moodle via länken:  http://cs.lth.se/krav/moodle

Log

190207 Övning 4 o 5 publicerade

190205 Övning 3 publicerad

190128 Övning 2 publicerad

190122 Gruppindelning publicerad, se projektsidan här

Course facts

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period VT1, 2019

Schema (TimeEdit): Click here!

Head of course: Björn RegnellElizabeth Bjarnason

Kursombud:  Alexander Mjöberg (D) Fatima Sjöberg Alpha (D) Jenny Martinsson (R)

Detailed Course Program: Click here!

Course Project description: Click here!

Formal Course Plan: Click here!