Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Svenska  |  
Lunds universitet
 

Projekt

Projekten utföres i grupper om fyra studenter. Gruppen registrerar sig på önskat redovisningspass via Sam.

Redovisningarna är en del av examinationen med obligatorisk närvaro.

Projekt 1 Computer

Uppgiften handlar om att göra en modell av en liten dator.

  1. Gå igenom de 8 punkterna på sidan 3 i och konstruera klass- och sekvensdiagram. Senast 24 timmar före det redovisningstillfällle ni valt via Sam skall ni skicka in klassdiagrammen elektroniskt så att handledaren har möjlighet att förbereda sig.
    Vid redovisningstillfället träffar gruppen en handledare. Redovisning börjar med att en person i gruppen (slumpmässigt utvald av handledaren) kort (ca 3 min) presenterar gruppens lösning med utgångspunkt från klassdiagrammet. Därefter diskuterar handledaren designen med hela gruppen och går igenom frågorna. 
    Tag med sekvensdiagrammet till mötet!
  2. Efter det första redovisningsmötet reviderar gruppen sin design och implementerar den. Eventuellt kommer handledaren och gruppen överens om ytterligare kontakt före slutinlämningen. Slutinlämningen skall innehålla reviderade klassdiagram och källkoden. Den görs elektroniskt senast den 26 september.

Projekt 2 XL

Uppgiften handlar om att implementera ett enkelt kalkylprogram som vi kallar XL.

Studera de tillhandahållna paketen. Paketet expr skall bara användas och inte modifieras. I klassen TestExpr finns ett exempel på hur man kan använda paketet. Paketet view innehåller ett skelett till användargränssnittet. Här skall man både modifiera och lägga till klasser och det är viktigt för designarbetet att veta vad som finns. Det går att starta programmet via klassen XL, men funktionaliteten är mycket begränsad.

Inför första redovisningsmötet: Gå igenom de 10 punkterna på sidan 3 i uppgiften och gör en design med både användningsfall och klassdiagram. Senast 24 timmar före redovisningstillfället skall ni skicka in (se utförligare beskrivning under "Redovisning" i uppgiften):

  • användningsfall
  • klassdiagrammen för alla paket utom expr.
  • hela eclipseprojektet som en zip-fil.

Redovisningen börjar med att en person i gruppen (slumpmässigt utvald av handledare) kort (ca 3 minuter) presenterar gruppens lösning med utgångspunkt från klassdiagrammet. Därefter diskuterar handledaren designförslaget med hela gruppen och går igenom frågorna.


Inför andra redovisningsmötet reviderar gruppen sin design och implementerar den. 

OBS: inför andra redovisningen skall även en kort skriftlig beskrivning av lösningen göras. Här ska de viktigaste designbesluten framgå, vilka mönster som använts och varför. Max en kvarts sida text.

Det färdiga projektet, inklusive den korta beskrivningen, inlämnas elektroniskt senast 24 timmar före det andra designmötet.

Redovisningen börjar med att en person i gruppen (slumpmässigt utvald av handledare) kort (ca 3 minuter) presenterar gruppens lösning. Därefter diskuterar handledaren design och implementation med hela gruppen.

Referensmanual.

Partiell implementering. Skapa ett nytt Java-projekt i eclipse och importera xl.zip-filen via Import -> General -> Archive File.

Översiktlig beskrivning av den partiella implementeringen.

Page Manager: Lennart Andersson
Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2014-09-22