Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Projekt

Projekten utföres i grupper om fyra studenter. Gruppen registrerar sig på önskat redovisningspass via Sam.

Redovisningarna är en del av examinationen med obligatorisk närvaro.

Projekt 1 Computer

Uppgiften handlar om att göra en modell av en liten dator.

  1. Gå igenom de 8 punkterna på sidan 3 i  och konstruera klass- och sekvensdiagram. Senast 24 timmar före det redovisningstillfällle ni valt via Sam skall ni skicka in klassdiagrammen elektroniskt så att handledaren har möjlighet att förebereda sig. Vid redovisningstillfället träffar gruppen en handledare för att gå igenom frågorna och diskutera designen. Tag med sekvensdiagrammet till mötet!
  2. Efter det första redovisningsmötet reviderar gruppen sin design och implementerar den. Eventuellt kommer handledaren och gruppen överens om ytterligare kontakt före slutinlämningen. Slutinlämningen skall innehålla reviderade klassdiagram och källkoden. Den görs elektroniskt senast den 29 september.

Projekt 2 XL

Uppgiften

  1. Studera de tillhandahållna paketen. Paketet expr skall bara användas och inte modifieras. I klassen TestExpr finns ett exempel på hur man kan använda paketet. Paketet view innehåller ett skelett till användargränssnittet. Här skall man både modifiera och lägga till klasser och det är viktigt för designarbetet att veta vad som finns. Det går att starta programmet via klassen XL, men funktionaliteten är mycket begränsad.
  2. Gå igenom de 10 punkterna på sidan 3 i uppgiften och gör en design med klassdiagram. Senast 24 timmar före det redovisningstillfället skall ni skicka in klassdiagrammen för alla paket utom expr elektroniskt. Bifoga också hela eclipseprojektet som en zip-fil.
  3. Efter det första redovisningsmötet reviderar gruppen sin design och implementerar den. Det färdiga projektet inlämnas elektroniskt senast 24 timmar före det andra designmötet.

 

Referensmanual.

Partiell implementering. Skapa ett nytt Java-projekt i eclipse och importera xl.zip-filen via Import -> General -> Archive File.

Översiktlig beskrivning av den partiella implementeringen.

Frågor om innehållet: Lennart Andersson
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2013-09-02