Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Datorer i system

Kursen i korthet

I kursen Datorer i system får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlättar att förstå sammanhangen mellan kurserna. Kursen introducerar också flera av de arbetssätt som används inom programmet.

Omtentamen 2014-01-10 rättad

Resultatet av tentamen är klart och inrapporterat till Ladok. Visning av tentorna sker på begäran. Tentorna finns för beskådande på institutionens expedition, rum E:2179. För visning besök vår kursadministratör Lena Ohlsson och be att få se er tenta.
2014-01-21

Frågor om innehållet: roger.henriksson@cs.lth.se
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2014-01-21

Kursfakta

Omfattning: 8 hp

Kursperiod: HT 2013

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvariga:
Roger Henriksson
Jonas Wisbrant

Kursprogram: klicka här!

Formell kursbeskrivning: Klicka här!

Kursombud:
Max Lindblom
Hoda Saad
Måns Scott