lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Computer Science News

2017-12-21

Förra veckan beslutade den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC att ta bort de regler som säger att alla bredbandsleverantörer måste behandla all trafik på internet likvärdigt. Detta kan få stora konsekvenser. – Detta...[more]


2017-12-20

One project on refactoring and performance analysis, and one project on compilers and parallelisation.[more]